Transport tar Ringhals AB till domstol

Transportarbetareförbundets huvudskyddsombud har sparkats ut från statligt ägda Ringhals AB på oklara grunder. Transportarbetareförbundet tar för medlems räkning Ringhals AB till domstol. Förbundet har över längre tid försökt att hitta en lösning men Ringhals har vägrat att delta till en sådan.

Ringhals kärnkraftverk ägs av statliga Vattenfall och har mer än tusen anställda, tre reaktorer och en omsättning på 6,9 miljarder kronor om året. Ringhals är ett skyddsobjekt. Alltså en plats av sådant skyddsvärt intresse att det ska vaktas av skyddsvakter, många av dem beväpnande.

  • Min uppfattning är att det är minst sagt uppseendeväckande. Ringhals är ett statligt ägt bolag och stänger av en facklig förtroendeman och huvudskyddsombud, säger Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman.
  • Transport har skickat skrivelse till Ringhals och ägaren Vattenfalls styrelser. Där kräver vi en förklaring till deras agerande. Vi har inte fått någon förklaring och tar för medlems räkning Ringhals AB till domstol, där vi kräver skadestånd för att Ringhals hindrat vårt huvudskyddsombud att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med de bestämmelser som finns, säger Martin Miljeteig.

Skyddsvakterna på Ringhals är anställda av Avarn men arbetsleds av bevakningsledare som är anställda direkt av kärnkraftverket. Enligt Transport har flera konflikter blossat upp vid situationer av oklarhet om det är Avarn eller Ringhals som bär ansvaret. Det har ofta haft med arbetsmiljön att göra.

Yrkandet i din helhet: Medlem yrkar att tingsrätten förpliktigar Ringhals AB att till honom utge allmänt skadestånd om 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker.