Strandade förhandlingar på Bevakning- och säkerhetsavtalet

Publicerat 31 maj 2023

Transport och Almega har förhandlat om Bevakning- och säkerhetsavtalet. Nu har förhandlingarna avbrutits och därmed strandat.

Vad händer nu?

Transport kommer nu att analysera förhandlingsläget och därefter besluta om lämpliga åtgärder.

Avtalet gäller som vanligt fram till dess att någon part säger upp avtalet slutgiltigt. Förhandlingarna har strandat men avtalet är ännu inte uppsagt.