Uttalande från Svenska Transportarbetareförbundets kongress 2022

Publicerat 28 aug 2022

Det Svenska Transportarbetareförbundets kongress har tagit del av kongresshälsningen från Teherans Bussförares fackliga organisation (Syndica Vahed).

Genom hälsningen har kongressen blivit uppmärksammade på situationen för de fackligt aktiva i Iran.

Fackligt aktiva förlorar regelmässigt sina jobb, hotas och arresteras enbart för att de står upp för sina fackliga rättigheter. Reza Shahabi och Hassan Sadi, båda styrelseledamöter i Teheran Bussförares fackliga organisation (Syndica Vahed), har anklagats för hot mot landets säkerhet och för att driva omstörtande verksamhet. De sitter nu i fängelse.

Rasool Bogdagi och Esmail Abdi, lärare och fackliga ledare i det Iranska Lärarförbundet, befinner sig i samma situation. Fängslade för sin fackliga aktivitet.

Detta belyser den iranska regimens och de iranska myndigheternas totala brist på respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna och ILOs kärnkonventioner nr 87 om organisationsfrihet och nr 98 om förhandlingsfrihet.

Transportarbetareförbundets kongress fördömer starkt den pågående förföljelsen av fria och obundna fackföreningar i Iran och kräver därför:

-Att Iran omedelbart och ovillkorligen friger alla som är fängslade för sin fackliga aktivitet. Samtliga åtal mot dessa ska läggas ner.

- Att fria och oberoende fackliga organisationer och deras valda ledare och medlemmar accepteras och tillåts verka fria från våld, hot om fängelse och avstängning från arbete.

-Att Iran ratificerar och tillämpar FN:s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter, artikel 23, och ILO konventionerna nr 87 och nr 98.

-Att de som förlorat sina arbeten på grund av facklig aktivitet skall återanställas utan repressalier.

 

Svenska Transportarbetareförbundets kongress 2022

Örebro 2022-08-28