Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter

Publicerat

Den svenska regeringen måste i sina samtal med den iranska utrikesministern Javad Zarif vara mycket tydlig med sina krav på respekt för facklig frihet och mänskliga rättigheter i Iran

Den svenska fackliga plattformen för Iran leds av Transportarbetareförbundet samt LO och består av fackliga organisationer inom LO och TCO. Plattformen har sedan 2014 kontinuerligt följt situationen för de fackliga aktivister som kämpar för bildandet av fria och obundna fackliga organisationer och tillståndet för de mänskliga rättigheterna i landet.

Vi ser med stor oro på det fortsatta förtrycket, fängslandet och tillämpningen av medeltida spöstraff mot de som kämpar för sina grundläggande mänskliga rättigheter. Revolutionsdomstolar dömer arbetarna som protesterar mot att de inte har fått sin berättigade lön, lärarna som protesterar mot den destruktiva privatiseringen av utbildningssystemet straffas med spöstraff, fängelse och anklagas för ” konspiration mot landets säkerhet och den politiska ordningen ” samt ”Uppvigling för att skapa oro i samhället”.

Rättegången mot Esameil Bakhshi, Ali Nejati talespersoner för Haft Tape under protestaktionerna i sockerrörsfabriken Haft Tape samt studenten Sepideh Ghalian pågår och hårda domar förväntas. Ett antal medlemmar i Syndica Vahed, bl.a. Hassan Saidi som deltog i 1:a maj-demonstrationen har åtalats och rättegång mot honom pågår. Just nu hålls många lärare bl.a. Esmaeil Abdi, Mahmoud Behshti Langarudi, Mohammad Habibi i fängsligt förvar. I dagarna dömdes Mohammadtaghi Falahi, ordförande i Teherans Lärarnas Intresseorganisation, till 8 månader villkorlig dom samt 10 spöstraff för brott mot den allmänna ordningen. Han arresterades i samband 1: a maj-demonstrationen 2019.

Senast dömdes tre kvinnor som delade ut blommor till andra kvinnor i Teherans tunnelbana och protesterade mot obligatoriskt islamisk hejab till sammanlagt 50 års fängelse. Åtalen består av 10 års fängelse för ”propaganda och uppmuntring till prostitution”, ett år för ”Uppvigling och störandet av landets politiska ordning” och 5 år för ”Skapande av oro mot landets säkerhet”.

Regimens förföljelse och jakt på oliktänkande fortsätter och har intensifierats. Enligt uppgift har tre framstående medlemmar i det iranska författarförbundet; Bektash Abtin, Keyvan, Bazhan och Reza Khandan dömts till 6 års fängelsestraff. Den iranska grundlagen paragraf 26 berättigar och erkänner medborgarnas rätt till bildandet av egna samhälleliga organisationer men idag anklagas fackliga aktivister för att vara medlemmar i så kallade ”olagliga” organisationer.

De svenska fackliga organisationer som samlas via Facklig Plattform för Iran fördömer och kritiserar den iranska regimen och det iranska rättsväsendet för kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna.  Vi kommer att, i samarbete med Internationella Labour Organisation (ILO) och International Trade Union Confederation (ITUC) vidta nödvändiga åtgärder för att se till att fackliga rättigheter respekteras och garanteras i Iran.

Den Svenska Fackliga Plattformen för Iran kräver:

  • Ovillkorlig och omedelbar frigivning av alla fackliga fångar
  • Sluta att hävda att arbetarna, lärarna, författarna är ett hot mot landets säkerhet
  • Omedelbart stopp för fortsatta trakasserier, tortyr och användandet av medeltida metoder såsom spöstraff

Att de fria och obundna fackliga organisationerna skall erkännas som arbetarnas lagliga och legitima företrädare.