Avtal klart för Taxiavtalet – Telefonister

Publicerat 10 maj 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund har kommit överens om nya Taxiavtalet – Telefonister. Avtalet innehåller löneökningar upp till 8,7 procent fördelat på två år.

Avtalsperioden är två år och gäller från 1 juni 2023 till 31 maj 2025. Löneökningar görs genom höjning av tarifflöner. Majoriteten av Transports medlemmar får en höjning med 8,22 procent fördelat på två år.

– Under flera avtalsrörelser har vi försökt att få till en sammanslagning av lönetabellerna – det har vi nu lyckats med. Vi har även sett till så att antal år i yrket sätter löner och inte antal arbetade år i ett företag. Delegationen har gjort ett jättebra jobb, säger Anna Erixon, ansvarig förhandlingsombudsman på avtalet.

Lönetariffsystemet förenklas och blir tydligare med två tariffgrupper. En gäller för Stockholm och en gäller för övriga landet.

Första året höjs lönerna mellan 950 och 1 370 kronor per månad. Andra året är höjningen mellan 985 och 1 000 kronor per månad. Alla anställda garanteras 100 procent av ökningen eftersom avtalet har lönetariffer utan lokal fördelning. Höjningen varierar beroende på vilken lönetariff du tillhör sett till antal år i branschen.

Samtliga OB-tillägg höjs med 8,32 procent över avtalsperioden.

Därtill tillsätts två arbetsgrupper med representanter från båda parter där en grupp ska se över pensionsinsättningar och en grupp ska se över arbetsmiljö och automatisering samt avtalets förekommande arbetsuppgifter och dess utveckling på avtalsområdet.

Taxitelefonistavtalet omfattar drygt 400 anställda.