Avtal klart för Tidningsdistributörer

Publicerat 16 maj 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Medieföretagen har kommit överens om ett nytt avtal för Tidningsdistributörer.

Avtalsperioden är två år och gäller från 1 maj 2023 till 30 april 2025. Avtalet innehåller löneökningar med 7,4 procent fördelat på två år. Löneökningen görs genom höjning av tarifflöner.

Första året höjs månadslönerna mellan 1 043 och 1 237 kronor per månad. Timlönen höjs första året mellan 5,99 och 7,11 kronor per timme. Andra året höjs månadslönerna mellan 873 och 1 036 kronor per månad. Timlönen höjs andra året mellan 5,02 och 5,95 kronor per timme. Höjningen varierar beroende på vilken lönetariff du tillhör sett till antal år i branschen.

Alla anställda garanteras 100 procent av ökningen per tariff eftersom avtalet har lönetariffer utan lokal fördelning. Övriga tillägg höjs med 7,4 procent fördelat på hela avtalsperioden.

Därtill tillsätts två arbetsgrupper med representanter från båda parter. En grupp ska se över förhandlingsordningen och en grupp ska utreda och prova, om förutsättningar finns, en ny arbetstidsmodell.

Tidningsdistributörsavtalet omfattar cirka 10 000 anställda som arbetar som tidningsbud.