Nordisk sympatiåtgärd mot Tesla

Publicerat 08 dec 2023

De nordiska transportfacken i Danmark, Norge och Finland ansluter till den svenska konflikten med Tesla. Sympatiåtgärder läggs som stöd för att få Tesla att teckna kollektivavtal i Sverige.

Efter uppmaning från Svenska Transportarbetareförbundet har de nordiska transportfacken varslat om sympatiåtgärder. De ställer sig nu bakom kampen om att få Tesla att teckna kollektivavtal med svenska IF Metall.

- Viljan och stödet för kollektivavtal har inga landsgränser. Tack vare transportfackens starka och internationella samarbete finns nu ett viktigt stöd i Teslakonflikten även utanför Sverige. Den här typen av landsöverskridande åtgärder är väldigt ovanliga och att de nu lagts visar på varför vår arbetsmarknadsmodell inte kan nonchaleras, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

De nordiska fackförbunden som lagt sympativarsel är 3F Transport i Danmark, Fellesförbundet i Norge och AKT i Finland. Sympatiåtgärderna innebär att Teslabilar som är dedikerade till Sverige inte kommer att transporteras till Sverige.

Sympatiåtgärderna träder i kraft onsdag den 20 december, om inget kollektivavtal tecknats mellan IF Metall och TM Sweden (Tesla i Sverige) innan dess.

Läs mer om Teslakonflikten här.


In English

Nordic sympathy alert against Tesla

The Nordic transport unions in Denmark, Norway and Finland join the Swedish conflict with Tesla. Sympathy measures are being taken in support of getting Tesla to sign a collective bargaining agreement in Sweden.

At the request of the Swedish Transport Workers' Union, the Nordic transport unions have announced sympathy measures. They are now supporting the fight to get Tesla to sign a collective bargaining agreement with the Swedish union IF Metall.

"The desire and support for collective agreements has no national borders. Thanks to the strong and international cooperation of the transport unions, we now have an important support in the Tesla dispute even outside Sweden. This type of cross-border actions is very unusual and the fact that it has now been taken shows why our labor market model cannot be ignored", says Tommy Wreeth, President of The Swedish Transport Workers' Union.

The Nordic unions that have issued sympathy notices are 3F Transport in Denmark, Fellesförbundet in Norway and AKT in Finland. The sympathy measures mean that Tesla cars dedicated to Sweden will not be transported to Sweden.

The sympathy measures will enter into force on Wednesday, December 20, if no collective agreement is signed between IF Metall and TM Sweden (Tesla in Sweden) before then.

Read more about the Tesla conflict.