Frågor och svar höjt försörjningskrav arbetskraftsinvandring

Publicerat 01 nov 2023

I slutet av förra året beslutade riksdagen om att ett nytt högre försörjningskrav ska gälla för tredjeland-medborgare som arbetar i Sverige, så kallade arbetskraftsinvandrare. Här finns frågor och svar gällande det nya försörjningskravet.


Vilka arbetskraftsinvandrare gäller försörjningskravet för?

EU-medborgare omfattas inte av försörjningskraven. Inom EU/EES och Schweiz gäller fri rörlighet av arbetskraft. De som kommer från övriga länder måste ansöka om arbetstillstånd för att jobba i Sverige och behöver därmed även uppfylla försörjningskravet.

Hur högt är försörjningskravet nu?

Beloppet höjs från 13 000 kronor i månaden till 27 360 kronor i månaden i dag (vilket motsvarar 80 procent av medianlönen i Sverige). Det gäller oavsett sysselsättningsgrad. Jobbar du exempelvis 70 procent måste du fortfarande tjäna minst 27 360 kronor i månaden för att nå upp till försörjningskravet.

När börjar det nya försörjningskravet att gälla?

Från och med den 1 november 2023.

Vad gäller för dig som redan befinner dig i Sverige och som fått arbetstillstånd baserad på tidigare krav?

Det nya försörjningskravet börjar gälla utan övergångsregler. Det innebär att alla som ansöker om arbetstillstånd för att få komma till Sverige och arbeta måste ha en anställning som uppfyller det nya kravet om minst 27 360 kronor i månadslön. Det gäller även för dig som redan befinner dig i Sverige och som ska ansöka om förlängning av ditt arbetstillstånd. Då görs en ny prövning baserad på aktuell medianlön. För den som har beviljats arbetstillstånd innan det nya försörjningskravet träder i kraft och vars tillstånd sträcker sig längre fram i tiden gäller fortfarande samma försörjningskrav som gällde vid beslutstillfället, det vill säga 13 000 kronor.

Vad gäller för dig som får ett avslag på din ansökan om arbetstillstånd?

Om du får avslag på din ansökan om förlängt arbetstillstånd är det bråttom att överklaga Migrationsverkets beslut. Det ska ske inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Det sker efter att Migrationsverket har skickat ett mejl med besked om att beslut är fattat och därefter ett brev med beslutet till både dig och din arbetsgivare.

Om du får avslag på din ansökan om arbetstillstånd hos din nuvarande arbetsgivare har du möjlighet att under den kvarvarande tiden med arbetstillstånd ansöka om ett nytt arbetstillstånd hos en ny arbetsgivare och som uppfyller det höjda lönekravet.

Du kan fortsatt arbeta kvar på ditt nuvarande jobb under tiden som Migrationsverket handlägger överklagan eller ansökan om arbetstillstånd hos din nya arbetsgivare. 

Kan man ha flera anställningar samtidigt för att komma upp till försörjningskravet?

Nej.

Vad tycker Transport?

Transport är försiktigt positiva till att försörjningskravet höjs från 13 000 kronor. Det tidigare kravet har varit för lågt och inneburit att många arbetskraftsinvandrare har utnyttjats på svensk arbetsmarknad. Vi hade dock sett en övergångsperiod så att de med arbetstillstånd och som redan jobbar och befinner sig i Sverige inte riskerar att förlora sina jobb eller i värsta fall utvisas. Transport hade också hellre sett en behovsprövad arbetskraftsinvandring och inte ett lönegolv så som det är nu. Vår inställning är att det är parterna som ska besluta om löner på svensk arbetsmarknad inte regeringen.


Har du fler frågor om det nya försörjningskravet och vill komma i kontakt med Transport, kontakta i så fall din avdelning. Du hittar kontaktuppgifter till Transports avdelningar här.