Blockaden inom bevakning skjuts upp

Publicerat 21 jun 2023

På medlarnas begäran har Transports varsel 1 om blockad inom bevakning skjutits upp. Det innebär att den första varslade blockaden, som skulle trätt i kraft den 28 juni, nu skjuts till den 3 juli och därmed samma dag som strejken bryter ut.

Efter att Transport varslat om konflikt på Bevaknings- och säkerhetsavtalet kopplades medlare in via Medlingsinstitutet. Medlarna som utsetts är Jan Sjölin och Cecilia Fahlberg Pihlgren.

På medlarnas begäran har Transport skjutit på konflikten gällande varsel 1 om blockad. Varsel 1 är en blockad mot nyanställning, inhyrning, mertid och övertid för samtliga företag som är anslutna till Säkerhetsföretagen inom Bevaknings- och säkerhetsavtalet. Varsel 1 berör omkring 160 företag och 20 000 anställda och kommer att träda i kraft den 3 juli, i stället för den 28 juni.

Varsel 2 som innefattar strejk påverkas inte utan kommer att bryta ut enligt tidigare varslad tid den 3 juli.

Om inte Transport och Almega Säkerhetsföretagen kommit överens om ett nytt kollektivavtal innan den 3 juli kommer alltså både varsel 1 och 2, i form av blockad och strejk, att bryta ut på samma dag.

Varsel 1 om blockad bryter ut den 3 juli klockan 00.00.
Varsel 2 om strejk bryter ut den 3 juli klockan 03.00.

Läs mer om konflikten här.