De iranska aktivisternas plats är inte i fängelse

Publicerat

UTTALANDE: Irans återinträde på den internationella arenan återföljs tyvärr inte av någon förbättrad situation för de fackligt aktiva inom fria och obundna fackliga organisationer i landet. Här följer en dyster rapport om verkligheten för personer i Iran som engagerar sig i fria och obundna fackliga organisationer för att kämpa för arbetstagares rättigheter.

Reza Shahabi är styrelseledamot i Teherans Bussförares fackliga organisation, han arresterades i juni 2010. År 2016 förlängdes Rezas pågående femåriga fängelsestraff med ytterligare ett år. Reza är tillfälligt frigiven mot borgen för att få läkarbehandling för tortyrskador han åsamkats i fängelset. Reza är inte färdigbehandlad men har nu kallats åter till fängelse. Tillsammans med sin advokat har Reza uppvaktat myndigheten för säkerhetsfrågor om sitt fall. Myndigheten för säkerhetsfrågor har beordrat honom åter till fängelse. Dessa diskussioner pågår fortfarande.

Teherans revolutionsdomstol har beordrat, om att senast den 11 februari 2017 inställa sig till åklagarmyndigheten för att föras tillbaka till fängelse. Det bör påpekas att den iranska regimen efter internationella påtryckningar från fackliga organisationer i andra länder officiellt meddelat att Reza Shahabi är frigiven och har återvänt till sin tidigare arbetsplats. Denna information är felaktig.

Vi kan även konstatera att Ebrahim Madadi och Davoud Razavi, båda styrelseledamöter i Teherans Bussförares fackliga organisation är eftersökta med uppmaning att omedelbart återvända till fängelse för att avtjäna ett femårigt fängelsestraff. Behnam Ebrahimzade har efter att ha avtjänat ett 5 årigt fängelsestraff fått förlängt fängelsestraff med ytterligare 7 år.

Jafar Ezimzadeh, ledare för den Fria Fackliga Stödorganisationen är numera eftersökt och beordrats att inställa sig till rotel 4 i staden Saveh för att avtjäna ett 5 årigt fängelsestraff. Mohammad Salehi, tidigare ordförande för bagarnas fackliga organisation i staden Saghez är dömd till 9 års fängelsestraff men på grund njursjukdom och diabetes är han för närvarande fri för behandling.

Esmail Abdi, ordförande i Irans Lärarförbund har dömts till 6 års fängelse, Mahmoud Beheshti Langarudi talesperson för Irans Lärarförbund har dömts till 14 års fängelse och tre andra ledamöter i Irans Lärarförbunds styrelse har fått mellan 5 till 6 års fängelsestraff för sina fackliga aktiviteter.

Detta belyser regimens och de iranska juridiska myndigheternas totala brist på respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna och ILO. Landsorganisationen i Sverige, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet och IF Metall fördömer förföljelse och fängslande av Irans fria och obundna fackligt aktiva.

Vi kräver:

  • Ovillkorlig frigivning av alla fackliga fångar
  • att samtliga åtalen mot de fackligt aktiva skall läggas ned
  • att Iran ska respektera och tillämpa ILO: s kärnkonventioner
  • Stopp på den brutala behandlingen av fackliga aktivister och oliktänkande

 

Lars Lindgren, Svenska Transportarbetareförbundet

Anders Ferbe, IF Metall

Tobias Baudin, Kommunal

Karl Petter Thorwaldsson, LO