Högsta domstolen tar inte upp Transports överklagande gällande uteslutning av SD-medlem

Publicerat

Högsta domstolen har i dag valt att neka prövningstillstånd i uteslutningsärendet mot Mats Fredlund. Motiveringen lyder att domstolen har gått igenom materialet från tidigare dom från Hovrätten och att de inte har kommit fram till något skäl att pröva fallet.

Transport vidhåller vår ståndpunkt att vi som ideell förening har rätt att själva sköta våra inre angelägenheter, vilket är grundläggande i en demokrati. Vi tycker det är beklagligt att Högsta domstolen inte vill pröva vårt ärende. Förbundet tycker att Hovrättens dom kränker våra medlemmar och föreningsfriheten. Därför överväger Transport att lämna in ett klagomål till Europadomstolen.