Frågor och svar gällande Zalandos lager i Brunna

Publicerat

Det skrivs en del i media om arbetsvillkoren och situationen på arbetsplatsen Ceva Logistics i Brunna där företaget Zalando har ett av sina lager. Vinkeln i media tenderar ofta att bli ensidig och bygger på intervjuer med enskilda företrädare för syndikalisterna. Transport varken kan eller vill kommentera vad enskilda syndikalister gör på sin arbetsplats. Vi arbetar inom ramen för den svenska modellen. Nedan följer ett antal frågor och svar som Transports avdelning i Stockholm har tagit fram för att klargöra situationen på lagret i Brunna.

Finns det kollektivavtal på Ceva Logistics/Zalandos lager i Brunna?

Transport och Ceva Logistics har kollektivavtal, enligt förbundsprincipen och den svenska modellen, där vi och företaget har en god samverkan. Vi är inte alltid överens och då kan det bli hårda förhandlingar. Vi utgår alltid ifrån principen om att medlemmarnas bästa gäller.

Hur jobbar Transport med situationen på Ceva Logistics/Zalandos lager i Brunna och vad gör avdelningen för att förbättra arbetsmiljön på företaget?

Vi har och fortsätter att arbeta kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön på lagret. Arbetsmiljöarbete är inte statiskt, den är ständigt pågående. Här följer några exempel på saker vi har genomfört på lagret sedan 2019.

1. Vi har utbildat medarbetarna så att de vet var de ska vända sig och hur de ska agera vid problem. Transport genomför fackliga utbildningar på betald arbetstid och har utbildat över 450 anställda i hur man gör för att påverka sin arbetsmiljö. Utbildningarna är i grunden ett omvandlat skadestånd som vi erhöll efter förhandlingar mellan dåvarande Ingram Micro och Transport.

2. Det har alltid funnits stolar för de med medicinska skäl samt gravida. Transport har förhandlat fram fler stolar, utöver de som alltid funnits, för att medarbetarna ska kunna variera sin arbetsställning under arbetspassen. Företaget har tagit hjälp av en ergonom för att ta fram stolarna och de har provats ut av medarbetare. Riskbedömning av stolarna har gjorts av Transports utsedda skyddsombud.

3. Transport har bidragit till ett bättre klimat i lokalerna. Företaget har nu ett fläktsystem som är på dygnet runt, även när lokalerna är tomma. Det finns tydliga nedskrivna rutiner vad gäller vattenstationer, extra raster och pauser samt temperaturloggar som kontrolleras flera gånger dagligen av väktare. Det finns även svalare områden som man kan gå till för att svalka av sig om det till exempel blir värmeböljor.

4. Vi har förhandlat fram nya modeller av skyddsskor, som är än mer anpassade för arbetet på lagret. Läs mer här!

5. Vi har i dagsläget fem skyddsombud, samt regelbundna skyddskommittémöten i samverkan med företaget. Skyddsombuden och det regionala skyddsombudet deltar även på vanliga samverkansmöten varannan vecka med företaget, där arbetsmiljöfrågor, riskbedömningar, tillbudsrapporter, medarbetarundersökningar, utbildning i värdegrundsfrågor och annat diskuteras.

6. Vi har löpande god kontakt med förtroendevalda, medlemmar och anställda på företaget och gör skillnad, enligt den svenska modellen. 

Vad är Transports kommentar gällande de vittnesuppgifter som presenteras i media?

Det är inte en bild vi känner igen oss i efter att ha vistats en stor del ute på arbetsplatsen samt åtgärdat en hel del arbetsmiljöproblem sedan 2019, när vi själva var ute i media och larmade. Det har skett en stor förändring sedan dess. Men som redan beskrivet är arbetsmiljöarbete inte statiskt och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön för de anställda på företaget.  

Vi har upprörda medlemmar och medarbetare som har kontaktat oss för att förmedla en annan bild än det som presenteras i media.

Den som är anställd och som känner att det finns ett arbetsmiljöproblem kan alltid vända sig med sitt arbetsmiljöproblem till skyddsombudet hos Transport och som är ett behörigt skyddsombud utsett av det regionala skyddsombudet. Skyddsombudet driver sedan vidare ärendet på samverkansmötena med företaget.

Varken Transport eller företaget kan diskutera enskilda ärenden med media. Det säger sig självt, det handlar om personens integritet och GDPR. Den tryggheten är viktig för den anställda.

Stämmer det att anställda inte får sitta ner under sina arbetspass?

Det är inget vi känner till och är heller inget vi fått till oss av de vi pratat med på arbetsplatsen. Det finns bänkar utplacerade för alla. Transport har förhandlat fram anpassade stolar för att anställda som har statiska arbetsmoment ska kunna variera arbetsställning under arbetspassen.

Stämmer det att anställda inte får ha med sina mobiltelefoner under arbetspassen?

Det stämmer. Det går att ansöka om tillstånd för att få ta med sig mobiltelefonen in till lagret. Det görs enklast med hjälp av det lokala skyddsombudet.

Samtidigt är det viktigt att säga att det alltid ska gå att få tag i en medarbetare via företaget. Att inte ha mobiltelefon under arbetstid är inget nytt fenomen och är vanligt förekommande på många arbetsplatser och i flera branscher, av olika skäl.

Hälsningar,

Svenska Transportarbetarförbundet Avdelning 5, Stockholm

Alla i våra branscher, oavsett medlem eller ej, är alltid välkomna att gå en startpunkt. Det går bra att anmäla sig via studier.5@transport.se