Avtal klart för Depåavtalet

Publicerat 08 maj 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund har kommit överens om ett nytt Depåavtal. Avtalet innehåller löneökningar upp till 9,05 procent fördelat på två år.

Avtalsperioden är två år och gäller mellan 1 april 2023 till 31 mars 2025. Löneökningar görs genom höjning av tarifflöner samt via fördelning av pott. Höjningen varierar beroende på vilken lönetariff du tillhör sett till antal år i branschen. Lönerna höjs totalt sett med upp till 9,05 procent för hela avtalsperioden inklusive potten vid lika fördelning av potten.

Första året höjs lönerna mellan 539 och 754 kronor per månad på tarifflönerna samt 653 kronor per månad till potten. Andra året höjs lönerna mellan 451 och 632 kronor per månad på tarifflönerna samt 548 kronor per månad till potten. Majoriteten av Transports medlemmar får höjningar med totalt cirka 8,6 procent fördelat på två år.

Därtill tillsätts två arbetsgrupper med representanter från båda parter som ska se över pensionsinsättningar samt ta fram förslag till partsgemensam kommentar till avtalets nya förhandlingsordning.