Ajournerade förhandlingar på Taxiavtalet - förare

Publicerat

Transportarbetarförbundet har idag träffat Biltrafikens arbetsgivarförbund (BA) för förhandlingar på avtalet för taxiförare. Efter en dag av diskussioner har parterna enats om att ajournera förhandlingarna till den 14–15 augusti.  


Vi kan konstatera att vi fortsatt står en bra bit ifrån varandra, men vår delegation bedömer dock att det finns utrymme för fortsätta förhandlingar och att vi inte ska kasta in handduken riktigt än, säger ombudsmannen Anna Erixon.