Avtal klart för Hamn- och Stuveriavtalet

Publicerat 28 apr 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar har kommit överens om ett nytt Hamn- och Stuveriavtal. Avtalet innehåller löneökningar med 7,83 procent fördelat på två år, där alla anställda som omfattas av avtalet garanteras 100 procent av ökningen.

Avtalsperioden är två år och innefattar löneökningar med 1400 kronor per månad år ett och 1175 kronor per månad år två. Alla anställda som omfattas av Hamn- och Stuveriavtalet garanteras 100 procent av ökningen.

- Det här är ett tryggt och acceptabelt avtal för Transports medlemmar i Sveriges alla hamnar. Vi har fått igenom stabila löneökningar och samtidigt har vi bevarat avtalets starka delar, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Avtalet berör omkring 3 000 anställda vid Sveriges hamnar. Första löneökningen görs 1 maj 2023 och den andra görs 1 maj 2024. Utöver månadslönerna höjs övriga centrala och lokala tillägg med 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.

Därtill tillsätts tre arbetsgrupper med representanter från båda parter som förutsättningslöst ska se över pensionsinsättningar, lönebildning och arbetstidsförläggningar.