Avtal klart inom bevakning - strejk och blockad återkallas

Publicerat 30 jun 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Almega Säkerhetsföretagen har via medling kommit överens om ett nytt Bevaknings- och säkerhetsavtal. Därmed återkallas den varslade strejken och blockaden.

Det nya avtalet höjer ingångslönen med 2 290 kronor per månad fördelat på två år, ett extra lönepåslag ges till de som arbetat fem år eller mer i branschen och varseltiden vid schemaläggning höjs till sex dagar.

- Vi har fått igenom förbättringar på samtliga av de delar som vi begärde. Nu höjs ingångslönen, de med minst fem år i branschen får ett extra lönepåslag och förutsägbarheten vid schemaläggning blir bättre, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Ingångslönen höjs år ett med 940 kronor per månad och år två med 1 350 kronor per månad. Ett extra lönepåslag med 100 kronor per månad ges till alla som arbetat fem år eller mer i yrket och de får i total löneökning mellan 7,5 och 10,1 procent under avtalsperioden.

- Vi har nått en lösning som innehåller förbättringar för bevakningsbranschen. Transport har fått genomslag på samtliga av de tre krav som vi ställde. Sedan är det tråkigt att Almega Säkerhetsföretagen inte kunde ge med sig förrän nu. Utan kompetenta medlare hade uppgörelsen inte varit möjlig. Men nu har vi äntligen en överenskommelse och den är acceptabel, säger Tommy Wreeth.

Avtalsperioden löper under två år. 

Därtill tillsätts en arbetsgrupp från båda parter som ytterligare ska se över hur erfarenhet och kompetens kan stärkas ännu mer i framtiden.

Så mycket höjs lönerna

Lönehöjningarna görs genom höjning av tariffer. Första höjningen är mellan 940 och 1 180 kronor per månad och gäller från 1 juni 2023. År två är höjningen mellan 950 och 1 350 kronor per månad och gäller från den 1 juni 2024. Höjningen varierar beroende på vilken lönetariff du tillhör.

Övriga tillägg och ersättningar höjs med 4,1 procent år ett samt 3,3 procent år två.

Extra lönepåslag för dig som har varit anställd mer än fem år

Det nya Bevaknings- och säkerhetsavtalet gäller från och med 1 juni 2023 och innebär bland annat att de med mer än fem års branscherfarenhet får ett särskilt lönepåslag. När du erhåller månadslön är det 100 kronor extra per månad utöver den vanliga löneökningen. Medan när du får timlön är lönepåslaget 0,60 kronor per timme.

Du som har varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än fem år kommer att få tillägget automatiskt på din lön från och med juni månad. Det första tillägget betalas ut på lönen som kommer 25 juli 2023. En del företag kan betala ut lönen tidigare än så. Det är viktigt att du kontrollerar att du får tillägget på din lön. Om du inte får tillägget på nästa lön är det viktigt att du omedelbart pratar med din chef och om hen inte rättar till felet kontaktar du ditt arbetsplatsombud, fackklubb eller din avdelning.

Om du har bytt arbetsgivare, men ändå har uppnått en sammanlagd branscherfarenhet på mer än fem år, finns det ingen garanti för att din arbetsgivare känner till din branscherfarenhet. Det är upp till dig att kunna styrka din branscherfarenhet med hjälp av dokument. Gör det här så fort som möjligt. Du har nämligen rätt till det särskilda lönepåslaget först, när du har påtalat din rätt till tillägget samt kunnat styrka din branscherfarenhet. Om du får problem med att få rätt till det särskilda lönepåslaget, vänder du dig till ditt arbetsplatsombud, fackklubb eller din avdelning.

Du hittar kontaktuppgifterna till alla Transports avdelningar här!

Logga in på Mina sidor för att se mer information under Bevaknings- och säkerhetsavtalet.