Internationell solidaritetsdag – Irans arbetare behöver vårt omedelbara stöd

Publicerat 08 feb 2023

Den 8 februari uppmärksammar fackliga organisationer över hela världen de iranska arbetarnas kamp för mänskliga arbetsvillkor och organisationsfrihet.


Read this article is in english and iranian bellow.

Irans fria fackföreningar behöver nu ett tydligt internationellt stöd i sin kamp för rätten att bilda fria och oberoende fackliga organisationer enligt ILO:s kärnkonvention 87 om föreningsfrihet och artikel 23 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, liksom i sin dagliga fackliga kamp mot obetalda löner, osäkra anställningar och destruktiva privatiseringar. 

Vi visar också vår solidaritet med den feministiska rörelse som demonstrerar under parollen Kvinna, liv, frihet. En proteströrelse där också Irans fria fackföreningar finns med. LO står tillsammans med alla som sörjer de hundratals demonstranter som dödats i sammandrabbningar med det islamiska revolutionsgardet. 

Omvärlden får inte stillatigande se på när självklara krav på frihet, demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter möts av brutalt våld, fängslanden och avrättningar. 
Irans folk förtjänar vårt tydliga stöd i sin kamp mot förtrycket.

Vi kräver

  • Att alla fängslade fackföreningsmedlemmar och andra politiska fångar ovillkorligt och omedelbart friges. 
  • Att trakasserierna och förföljelsen av protesterande arbetare omedelbart upphör.
  • Att Iran erkänner rätten att bilda fria och oberoende fackliga organisationer i enlighet med ILO:s konvention 87 och artikel 23 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 
  • Att EU och det övriga internationella samfundet visar sitt ovillkorliga stöd för det iranska folkets krav på demokrati och mänskliga rättigheter. 

LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE-LO                                    
Stockholm 3 februari 2023


International Day of Action 
In solidarity with the Iranian workers

Today, February 8, trade unions all over the world show their solidarity with the Iranian workers in their struggle for humane working conditions and freedom of association.

Iran's free trade unions are in urgent need of international support for their right to establish free and independent trade unions according to the ILO Core Convention 87 on freedom of association and Article 23 of the UN Declaration on Human Rights. Rights that the working people of Iran today are denied. They also need our support in their daily struggle against unpaid wages, precarious employment, and destructive privatization.

We also show our solidarity with the feminist protest movement Woman, life, freedom. A movement where Iran's free trade unions take an important part. LO Sweden, who represents 14 trade unions with 1,4 million members, stands with all those who mourn the hundreds of young demonstrators who were killed in clashes with the Islamic regime. The outside world must not stand idly by when demands for freedom, democracy and basic human rights are met with brutal violence, imprisonment and executions.

The working people of Iran deserves our firm support.

We demand

  • All imprisoned trade unionists and other political prisoners must unconditionally and immediately be released.
  • The harassment and persecution of organized workers must cease.
  • Iran must recognize the right to form free and independent trade unions in accordance with ILO Convention 87 and Article 23 of the UN Declaration on Human Rights.
  • The EU and the rest of the international community must show their unconditional support for the Iranian people in their demands for democracy and human rights.

The Swedish Trade Unions Confederation
Stockholm 3 februari 2023


 

                اطلاعیه سازمان مرکزی کارگران سوئد (ال.او) در مورد 8 فوریه

آکسیون بین المللی در همبستگی با کارگران ایران

روز هشت فوریه همه اتحادیه های کارگری در جهان همبستگی خود را با کارگران ایران در مبارزه برای شرایط انسانی کار و آزادی تشکل به نمایش میگذارند. 

اتحادیه های آزاد کارگری در ایران برای حق ایجاد تشکل های مستقل و آزاد بر اساس مقاوله نامه 87 سازمان جهانی کار در مورد آزادی تشکل و ماده 23 سازمان ملل در مورد حقوق بشر به حمایت بین المللی اضطراری نیاز دارند. حقوقی که امروز در ایران از آنها سلب میشود. آنها همچنین به حمایت ما در مبارزه برای دریافت حقوق معوقه، علیه قراردادهای ناپایدار شغلی و خصوصی سازی مخرب نیاز دارند.

ما همچنین همبستگی خود را با جنبش اعتراضی فمینیستی زن، زندگی، آزادی که در آن کارگران جایگاه مهمی دارند اعلام میکنیم. سازمان مرکزی کارگران سوئد (ال.او) که نماینده 14 اتحادیه کارگری و دارای 1و4 میلیون عضو میباشد همچنین همدردی خود را با همه کسانی که سوگوارکشته شدن صدها جوان معترض توسط رژیم جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر میباشند، اعلام میکند. 

زمانی که خواست آزادی و دموکراسی و رعایت حقوق پایه ای حقوق بشر با خشونت وحشیانه، زندان و اعدام پاسخ میگیرد دنیا نمی تواند فقط نظاره گر باشد

کارگران ایران شایسته حمایت پیگیر ما هستند.

ما خواستار
•    آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی
•    پایان دادن به ازار و اذیت و تعقیب فعالین کارگری
•    ایران باید حق ایجاد تشکلهای مستقل و آزاد طبق مقاوله نامه 87 سازمان جهانی کار و ماده 23 سازمان ملل در مورد حقوق بشر را به رسمیت بشناسد.
•    اروپای متحد و دیگر نهادهای بین المللی باید حمایت بی قید و شرط خود را از خواست مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر را نشان بدهند.
سازمان مرکزی کارگران سوئد (ال.او)
استکهلم 3 فوریه 2023