Transport står bakom första delen i LOs samordning

Publicerat 26 okt 2022

Under tisdagen 25 oktober fattade LOs representantskap beslut om en gemensam första del för en samordning i 2023 års avtalsrörelse.

Samtliga LOs 14 förbund står bakom första delen av samordningen. Första delen handlar om vilken lönemodell som ska gälla samt att den ska innefatta en låglönesatsning. 

– Det är glädjande att vi gemensamt har lyckats att ta det här första steget inom LO, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande. 

Andra delen av samordningen innebär att kraven ska siffersättas av LOs avtalssekreterare och styrelse. Det ska vara klart senast den 9 december. 

– Kommande del av samordningen är mer komplicerad. Men oavsett så förväntar vi oss nu också leverans från arbetsgivarsidan och staten. Det kan inte vara så att det är svenska arbetare som ensamt ska ta ansvar och alltid först. En fungerande samordning förutsätter att även andra aktörer tar ansvar, säger Tommy Wreeth. 

LOs pressträff där Tommy Wreeth medverkade.

Se pressträff