Transport hjälpte Seko

Publicerat 14 mar 2023

Tack vare sympatiåtgärder från Transport möjliggjordes ett kollektivavtal för fackförbundet Seko på ett utländskt fartyg.

Fackförbundet Seko begärde under gårdagen sympatiåtgärder från Transport för att möjliggöra ett ITF-avtal (kollektivavtal framtaget av den Internationella Transportarbetarefederationen) för ombordpersonal på fartyget Bonette som lägger till i Uddevalla Hamn. Transport hörsammade sympatiåtgärderna och hamnarbetarna i Uddevalla stoppade lossning och lastning av fartyget under morgonen.

Tre timmar efter att Transports sympatiåtgärder trädde i kraft skrev fartyget på ett kollektivavtal med Seko.

- Utan Transports medlemmar hade detta inte varit möjligt. Tack alla Transportmedlemmar i Uddevalla Hamn – utan er solidaritet hade inget avtal varit möjligt, säger Tommy Wreeth, ordförande Transport.