Oroväckande dom

Publicerat 08 dec 2022

Svea hovrätt har meddelat dom i målet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Mats Fredlund. Hovrätten valde att fastställa tingsrättens dom.

I mars 2021 ogiltigförklarade Stockholms tingsrätt Svenska Transportarbetareförbundets beslut om att utesluta en aktiv SD-politiker. Transport överklagade domen till hovrätten.

Nu har hovrättsdomen fallit och hovrätten fastställer tingsrättens dom. Både hovrätten och tingsrätten har gjort en objektiv tolkning av Transports stadgar och ogiltigförklarat förbundets uteslutning av Mats Fredlund.

- Domen är beklaglig och vi kommer att analysera den närmare. Det är oroväckande att hovrätten anser att staten kan bestämma över vem som får vara med i en förening och att föreningens egna medlemmar inte får göra det, säger Lars Mikaelsson, Transports förbundssekreterare.

Frågan om Transport kommer att överklaga beslutas av Transports förbundsstyrelse genom ett demokratiskt beslut.

- Vår förbundsstyrelse beslutar om vi ska överklaga. Att vi överklagar är inte osannolikt med tanke på att målet handlar om våra medlemmars föreningsfrihet. Liknande fall har tagits upp i Europadomstolen och då har fackföreningens medlemmar fått rätt i att bestämma om reglerna kring medlemskap, säger Lars Mikaelsson.

Högsta domstolen har inte tagit upp liknande fall i modern tid.

Läs mer i våra frågor och svar om hovrättsdomen