Avtal klart för utlandschaufförer

Publicerat 06 jul 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för utlandschaufförer.

Avtalsperioden är på två år och gäller från och med den 1 april 2023 till den 31 mars 2025. Avtalet ger en löneökning med 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två. Ökningen sker på samtliga delar i avtalet.

Retroaktiviteten på tiden från 1 april fram till undertecknandet av avtalet ska regleras senast vid löneutbetalningen i augusti.