Gå en facklig utbildning!

Ingen kan bättre än du själv driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att göra det behövs kunskaper.
Publicerat

Vi erbjuder fackliga studier på alla nivåer – från introduktionskursen Startpunkten för dig som är nybliven medlem till fördjupningskurser för förtroendevalda.