Transport tycker till!

Publicerat 17 maj 2022

Inför årets val i september kommer Transport att varje månad presentera ett par av de frågor som är viktiga för er, våra medlemmar. Vi har frågat alla partier i Sveriges riksdag om vad de tycker i olika frågor. Häng med i Transports alldeles egna valkompass. Vi börjar Nu!

Transport tycker!

I bilden sammanfattar vi partiernas svar i våran valkompass.

Fråga 1: Ska C-körkort vara ett krav för att få köra lastbil på inhägnat område?

TRANSPORT TYCKER att ingen ska riskera att allvarligt skadas eller omkomma på sin arbetsplats. Det är viktigt att alla Transports medlemmar känner sig trygga och säkra på sina arbetsplatser. Därför ska förare av tunga fordon ha C-körkort även när hen kör på inhägnat område! Såsom på flygplatser
och i hamnar.

Fråga 2: Tycker ni som parti att fackförbund ska få utse skyddsombud?

TRANSPORT TYCKER att skyddsombudet företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet. En förutsättning för starka och trygga skyddsombud, och för att den svenska modellen ska fungera, är att facket väljer dem. Annars finns en risk att arbetsgivaren kan välja sina egna skyddsombud.

Fråga 3: Tycker ni som parti att allmänvisstid ska tas bort som anställningsform?

TRANSPORT TYCKER att anställningsformen allmänvisstid (AVA) ska bort. Lagen innebär att arbetsgivare kan stapla korta kontrakt på varandra utan vidare anledning och vi får osäkra och tysta arbetsplatser. Det är fel! Alla arbetare förtjänar trygga och rättvisa anställningar. Ingen ska vara rädd för att ryta ifrån mot sin arbetsgivare vid oschysst behandling. Dessutom minskar möjligheten till banklån och förstahandskontrakt drastiskt när det bara finns visstidsanställningar.

Fråga 4: Tycker ni som parti att fackavgiften ska vara avdragsgill?

För att öka organiseringen av arbetare på arbetsplatsen, skapa tryggare arbetsplatser, och göra det enklare för folk att gå med i facket, bör facket vara avdragsgill enligt Transport. Det ska inte straffa sig ekonomiskt att vara med i facket.