Avtal klart för bilvårdsanläggningar

Publicerat 23 jun 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Fremia har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för bilvårdsanläggningar.

Avtalsperioden är två år och gäller från 1 maj 2023 till 30 april 2025. Löneökningar görs genom höjning av tarifflöner och tillägg som följer Bensin- och garageavtalet. År ett höjs lönerna mellan 939 kronor och 1 355 kronor per månad. År två är höjningen mellan 860 kronor och 1 117 kronor per månad.

De tariffer som inte finns med i Bensin- och garageavtalet (1:e bilmekaniker, Arbetande verkstadsförman samt Biluthyrare) är höjningen år ett mellan 1221 kronor och 1379 kronor per månad. År två är höjningen mellan 1023 kronor och 1155 kronor per månad.

Alla anställda garanteras 100 procent av ökningen per tariff eftersom avtalet har lönetariffer utan lokal fördelning.

Avtalet innehåller även bland annat att nyanställda ska ges rätt till en timmes facklig information på betald arbetstid. Sedan tillsätts en partsgemensam arbetsgrupp som ska se över avtalstexter och tolkningar, där syftet är att arbeta fram ett förslag till ett modernare och mer tidsenligt kollektivavtal.