Press & aktuellt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
I DAG ÄR DET FN-DAGEN! 
Transport uppmärksammar den här dagen med att påminna om vikten att arbeta för de globala målen och FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Tillsammans arbetar vi dagligen för bättre och anständiga arbetsvillkor (Mål 8, jämställdhet inom våra branscher (Mål 5), löner att leva på (Mål 1), fredliga och mer inkluderande samhällen (Mål 16) och för en bättre miljö (Mål 13, 14 och 15).

Beskriv gärna i kommentarsfältet på vilket sätt du tycker att Transport bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030? Vilket mål tycker du att Transports arbete bidrar till?

Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål. Läs mer om dem här, https://www.globalamalen.se/

24 oktober

I DAG ÄR DET FN-DAGEN!
Transport uppmärksammar den här dagen med att påminna om vikten att arbeta för de globala målen och FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Tillsammans arbetar vi dagligen för bättre och anständiga arbetsvillkor (Mål 8, jämställdhet inom våra branscher (Mål 5), löner att leva på (Mål 1), fredliga och mer inkluderande samhällen (Mål 16) och för en bättre miljö (Mål 13, 14 och 15).

Beskriv gärna i kommentarsfältet på vilket sätt du tycker att Transport bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030? Vilket mål tycker du att Transports arbete bidrar till?

Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål. Läs mer om dem här, www.globalamalen.se/
... Visa merVisa mindre

Vår förbundssekreterare Lars Mikaelsson rapporterar från Skandinavisk Transportarbetare Konferens 2021 i Helsingör. Konferensen pågår fredag till söndag denna helg.
 
”Första dagen handlade mycket om Working Poor och om arbetsmarknadens framtid i Skandinavien och det fördes diskussioner om plattformsarbetare och arbetstagares rättigheter med försäkringar, arbetsmiljö och övriga sociala villkor, nolltimmars kontrakt mm.

Livet börjar komma åter, och äntligen får yrkesverksamma Transportare i de nordiska länderna samlas in real life på LO skolan i Helsingör (Danmark). En mycket god stämning har infunnit sig och diskussioner om pandemin har nästan uteblivit. Det som inte uteblivit är alla händelser som
skett under pandemin.
 
Mycket gott och många erfarenheter har utbyts, dessutom har det varit tre Workshops under förmiddagen i dag lördag som hanterat
viktiga frågor för framtiden, det har inte duckats i frågor där det även finns stora utmaningar för fackföreningsrörelsen.
 
Jag som förbundssekreterarna och min kollega Flemming Overgaard från 3F Transportgrupp har gemensamt haft Workshopen om Mobiltetspaket som införs till stora delar från 1 februari 2022, där utstationerade förare ska erhålla värdlandets löner under sin arbetstid i landet. Ett bra paket som behöver en riktig kontrollfunktion för att efterlevas, och från kontrollsidan har förbundet mindre goda erfarenheter, åtminstone vad det gäller intensiteten och lagförandet. Förslag finns för hur man kan hantera detta.
 
Andra Workshops har bland annat varit om cykelbudens villkor och plattformsarbete samt övervakning och psykisk arbetsmiljö.
 
Under eftermiddagen idag har det varit branschträffar för Åkeri, Miljöarbetare, lager och terminal med flera.
 
Söndagen ägnas åt rapporter från de olika konferenserna och frågor om hur vi ska uppnå våra krav inför framtiden.
 
Många yrkesverksamma har fått stort utrymme för sina erfarenheter under konferensen.” Lars Mikaelsson i Helsingör

23 oktober

Vår förbundssekreterare Lars Mikaelsson rapporterar från Skandinavisk Transportarbetare Konferens 2021 i Helsingör. Konferensen pågår fredag till söndag denna helg.

”Första dagen handlade mycket om Working Poor och om arbetsmarknadens framtid i Skandinavien och det fördes diskussioner om plattformsarbetare och arbetstagares rättigheter med försäkringar, arbetsmiljö och övriga sociala villkor, nolltimmars kontrakt mm.

Livet börjar komma åter, och äntligen får yrkesverksamma Transportare i de nordiska länderna samlas in real life på LO skolan i Helsingör (Danmark). En mycket god stämning har infunnit sig och diskussioner om pandemin har nästan uteblivit. Det som inte uteblivit är alla händelser som
skett under pandemin.

Mycket gott och många erfarenheter har utbyts, dessutom har det varit tre Workshops under förmiddagen i dag lördag som hanterat
viktiga frågor för framtiden, det har inte duckats i frågor där det även finns stora utmaningar för fackföreningsrörelsen.

Jag som förbundssekreterarna och min kollega Flemming Overgaard från 3F Transportgrupp har gemensamt haft Workshopen om Mobiltetspaket som införs till stora delar från 1 februari 2022, där utstationerade förare ska erhålla värdlandets löner under sin arbetstid i landet. Ett bra paket som behöver en riktig kontrollfunktion för att efterlevas, och från kontrollsidan har förbundet mindre goda erfarenheter, åtminstone vad det gäller intensiteten och lagförandet. Förslag finns för hur man kan hantera detta.

Andra Workshops har bland annat varit om cykelbudens villkor och plattformsarbete samt övervakning och psykisk arbetsmiljö.

Under eftermiddagen idag har det varit branschträffar för Åkeri, Miljöarbetare, lager och terminal med flera.

Söndagen ägnas åt rapporter från de olika konferenserna och frågor om hur vi ska uppnå våra krav inför framtiden.

Många yrkesverksamma har fått stort utrymme för sina erfarenheter under konferensen.” Lars Mikaelsson i Helsingör
... Visa merVisa mindre

20 oktober

Häng med ordning och reda och våra utredare Sirin och Maja ute på fältet idag! ... Visa merVisa mindre

Video image

19 oktober

Transports ordförande Tommy Wreeth om matbudsföretaget Bolt: "Företaget Bolt har urusla löner och villkor. Det bekräftas gång på gång. I augusti säkrade företaget över 6 miljarder kronor i investeringar, detta efter att Europeiska investeringsbanken tidigare i år investerat en halv miljard kronor i företaget. Nu har man trots det halverat budens löner.

En förutsättning för bättre villkor i branschen är att Bolt börjar ta sitt arbetsgivaransvar och följer den svenska modellen, då står vi från Transport beredda att teckna kollektivavtal. Matbuden ska betraktas som anställda och Bolt måste betraktas som en arbetsgivare!”

... Visa merVisa mindre

Nu på fredag har du chansen att se två intressanta webinarium där vår centrala arbetsmiljösamordnare Gustaf Järsberg medverkar. 

Det digitala arbetslivet efter pandemin
Kl 09.00
https://www.tco.se/EVENT/det-digitala-arbetslivet-efter-pandemin/ 

Samtal om arbetslivet och digital integritet
Kl 10.00
https://www.facebook.com/events/s/webbinarium-samtal-om-arbetsli/576920760216854/

14 oktober

Nu på fredag har du chansen att se två intressanta webinarium där vår centrala arbetsmiljösamordnare Gustaf Järsberg medverkar.

Det digitala arbetslivet efter pandemin
Kl 09.00
www.tco.se/EVENT/det-digitala-arbetslivet-efter-pandemin/

Samtal om arbetslivet och digital integritet
Kl 10.00
www.facebook.com/events/s/webbinarium-samtal-om-arbetsli/576920760216854/
... Visa merVisa mindre

WEBINAR OM PLATTFORMSARBETARNAS SITUATION 

Anmäl dig här: Sign up: www.bit.ly/platformworkers

Plattformsekonomin växer mycket snabbt i Europa. Omkring 3 miljoner européer har sin huvudsysselsättning i sektorn och 9 miljoner som en viktig bisyssla. Coronapandemin har satt plattformsarbetet i fokus. Under nedstängningar av olika länder upprätthöll plattformarbetare många servicefunktioner. Samtidigt blev det tydligt hur utsatta arbetstagarna i denna del av ekonomin är då de ofta utsätts för hälso- och säkerhetsrisker.
 
Plattformsarbetare saknar ofta individuell förhandlingsstyrka för att kräva rättvisa villkor. Ett viktigt steg för att förändra situationen är att stärka föreningsfrihet och rätten till kollektivavtal i praktiken för plattformsarbetare. I denna anda röstade uppmanade Europaparlamentet EU-kommissionen att utforska möjligheterna för innovativa sätt att stärka den sociala dialogen och fackliga organiseringsgraden i plattformssektorn, till exempel genom digitala lösningar.
 
Detta webbinarium kommer plattformsarbetare diskutera tillsammans med fackrepresentanter och EU-kommissionen om hur deras kommande förslag kan stärka den sociala dialogen och den fackliga organisationsgraden i plattformssektorn.

Anmäl dig här: Sign up: www.bit.ly/platformworkers

08 oktober

WEBINAR OM PLATTFORMSARBETARNAS SITUATION

Anmäl dig här: Sign up: www.bit.ly/platformworkers

Plattformsekonomin växer mycket snabbt i Europa. Omkring 3 miljoner européer har sin huvudsysselsättning i sektorn och 9 miljoner som en viktig bisyssla. Coronapandemin har satt plattformsarbetet i fokus. Under nedstängningar av olika länder upprätthöll plattformarbetare många servicefunktioner. Samtidigt blev det tydligt hur utsatta arbetstagarna i denna del av ekonomin är då de ofta utsätts för hälso- och säkerhetsrisker.

Plattformsarbetare saknar ofta individuell förhandlingsstyrka för att kräva rättvisa villkor. Ett viktigt steg för att förändra situationen är att stärka föreningsfrihet och rätten till kollektivavtal i praktiken för plattformsarbetare. I denna anda röstade uppmanade Europaparlamentet EU-kommissionen att utforska möjligheterna för innovativa sätt att stärka den sociala dialogen och fackliga organiseringsgraden i plattformssektorn, till exempel genom digitala lösningar.

Detta webbinarium kommer plattformsarbetare diskutera tillsammans med fackrepresentanter och EU-kommissionen om hur deras kommande förslag kan stärka den sociala dialogen och den fackliga organisationsgraden i plattformssektorn.

Anmäl dig här: Sign up: www.bit.ly/platformworkers
... Visa merVisa mindre

07 oktober

EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR EN GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHET!
Idag på världsdagen för anständigt arbete, ansluter sig Svenska Transportarbetareförbundet till UNI Global Union och fackföreningar på alla kontinenter och kräver att ILO ska erkänna arbetsmiljöskydd som en grundläggande rättighet.

Vi uppmärksammar också alla livräddande åtgärder som fackföreningarna vidtagit för att skydda arbetstagarna under covid-19-pandemin och kräver att arbetstagarna överallt har rätt till en fackförening och till oberoende valda skydds- och arbetsmiljökommittéer.

Efter nästan 18 månader av pandemi har fackföreningar runt om i världen visat vilken viktig roll de spelar för att skydda arbetstagarnas hälsa, genom att förhandla om regler om trängsel, personlig skyddsutrustning, bemanningsnivåer och säkerställa "rätten att vara nedkopplad", slippa övervakning och skydd mot våld på arbetsplatsen.

Det finns tydliga bevis på att åtgärderna är ännu effektivare när arbetstagarna kan vända sig till ett skyddsombud på jobbet och ta upp oro och få utbildning och svar utan att frukta repressalier.

Alltför många arbetstagare blir sjuka och alltför många arbetare dör på jobbet. Åtgärder på ILO-nivå skulle främja fackföreningarnas roll när det gäller att skapa bra lokal arbetsmiljö. Covid-19 är bara en av många nya utmaningar för företagshälsan, men vi vet att vi tillsammans, i vårt förbund, kan skapa en säker arbetsplats för alla.

#WDDW21 #HealthSafety4All
... Visa merVisa mindre

Idag firar vi att Transports Facebooksida har 10 000 följare. Tack till er alla som valt att följa oss! Tipsa din kompis eller kollega om att gilla vår sida. Tillsammans är vi starka och ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

04 oktober

Idag firar vi att Transports Facebooksida har 10 000 följare. Tack till er alla som valt att följa oss! Tipsa din kompis eller kollega om att gilla vår sida. Tillsammans är vi starka och ju fler vi är desto mer kan vi påverka! ... Visa merVisa mindre

PÅVERKA!

Vad skulle behöva förändras där du jobbar? Lyssnar inte chefen på er? Har ni det stressigt och är underbemannade? Får ni inte rätt lön enligt kollektivavtalet?  Det är du och dina arbetskamrater som vet vad som fungerar på arbetsplatsen, och vad som inte gör det.

Påverka på jobbet | Påverka politiken | Påverka internationellt | Påverka med kultur

UTBILDNING

Startpunkten – facklig introduktion

En kurs för dig som är ny i facket och vill lära dig mer.

Avtalspunkten

Lär dig om ditt kollektivavtal så att du kan hålla koll på dina grundläggande rättigheter på jobbet.

Fler utbildningar

Besök Transportarbetarens hemsida!
Just nu har vi lite strul med att visa senaste nyheterna från Transportarbetarens webb.