Ingen tryckt medlemskalender

Publicerat 02 jan 2023

Transport slutar att skicka ut en tryckt medlemskalender. Kalendern tas bort av flera anledningar.

Att trycka en kalender är kostsamt. Det är också sämre ur miljösynpunkt än digitala alternativ. Efterfrågan och användningen av trycka kalendrar har under de senaste åren minskat på grund av den tekniska utvecklingen. I dag finns digitala kalendrar som många i stället använder sig utav.

Bland Transports medlemmar är det endast en liten andel som använder den tryckta kalendern. Därtill har nästan alla andra LO-förbund slutat att skicka ut en tryckt kalender.

Därför har Transport valt att sluta att skicka ut en tryckt medlemskalender. Vi kommer i stället att lägga kostnaden på andra delar i verksamheten där medlemsnyttan bedöms större.

Vi vet att vår tryckta kalender har varit uppskattad under de år som vi haft den och vi hoppas nu att alla Transportare finner andra bra kalenderlösningar.