Avtal klart för Foodora cykel- och mopedbud

Publicerat 02 jun 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Foodora har kommit överens om nya villkor för cykel- och mopedbud som utför leveranser i transportväska avsedd för matleveranser. Avtalet innehåller löneökningar med 9,01 procent fördelat på två år.

Avtalsperioden är två år och gäller från 1 maj 2023 till 30 april 2025. Löneökningar görs genom höjning av utgående löner med 9,01 procent i genomsnitt. De garanterade lönerna höjs med 12,06 procent i genomsnitt, det vill säga den lön du är garanterad oberoende antal leveranser. En viktig förändring är att leveransersättningen under fredag och lördag kväll ökar från 20 till 25 kronor.

Övriga ersättningar och tillägg höjs med 7,4 procent fördelat på hela avtalsperioden. Det införs även extra tillägg vid nattarbete (23:00 – 07:00).

Rätten till permission införs för gynekologisk cellprovtagning, prostataundersökning och mammografi. Sedan tillsätts en arbetsgrupp med representanter från båda parter som ska se över tillämpning av de otrygga anställningsformerna.

Kollektivavtalet för Foodora cykel- och mopedbud är ett hängavtal på Transportavtalet och omfattar cirka 1500 anställda.


 

In English: 

Agreement reached for Foodora's bicycle and moped couriers

The Swedish Transport Workers' Union and Foodora have agreed on new terms and conditions for bicycle and moped couriers who make deliveries in transport bags intended for food deliveries. The agreement contains wage increases of 9.01% spread over two years.

The agreement period is two years and applies from May 1, 2023, to April 30, 2025. The outgoing wages increases by 9.01% on average. The guaranteed salaries will be increased by 12.06% on average, i.e., the salary you are guaranteed regardless of the number of deliveries you make. An important change is that the payment for each delivery, during Friday and Saturday evening, increases from 20 to 25 kronor.

Other allowances and supplements will be increased by 7.4% over the entire agreement period. Extra supplements will also be introduced for night work (23:00 - 07:00). 

The right for permission for gynecological cell sampling, prostate examination and mammography is introduced in the agreement. A working group with representatives from both parties will also be set up to review the application of temporary employments.

The collective agreement for Foodora bicycle and moped couriers is a ‘substitute agreement’ to the Transport Agreement and covers around 1500 employees.