De arresterade och fängslade iranska lastbilsförarna skall omedelbart och ovillkorligt friges

Publicerat

Den 27 september återupptog lastbilförarna sina protester och strejkaktioner för tredje gången. Enligt uppgift har över 250 lastbilförare och egenägande åkare blivit arresterade och arresteringsvågen fortsätter.

Regimens olika myndigheter anklagar de strejkande för så kallad "uppvigling i syfte att skapa oordning mot landets säkerhet". Denna anklagelse har inte något som helst att göra med lastbilförarnas krav för bl.a. schysta arbetsvillkor, tryggare försörjning, tidigare pensionsålder som resultat av deras mycket svåra och slitsamma arbetssituation, lämpliga vilo- och rastplatser längs vägarna, eliminering av mellanhänder vid lastningsplatser som ofta påverkar deras förtjänst.

De strejkande lastbilförarna anser att myndigheterna medvetet undviker att se de strejkandes krav för att på det sättet rättfärdiga sina arresteringar.

Den galopperande inflationen är en viktig bidragande orsak till att lastbilarnas reservdelar blivit flera gånger dyrare. Dessutom är många lastbilar i dåligt skick, med slitna däck och uråldriga reservdelar. Detta har lett till att trafikolyckorna har ökat. Det bör påpekas att lastbilarnas dåliga skick gör att de i många fall inte heller skulle kunna användas även om lastbilförarna skulle sluta strejka.

Irans islamiska republik och dess säkerhets- och rättsliga myndigheter har trots kännedom om de strejkandes verkliga krav fortsatt med sina arresteringar och även kommit med hot om att dömas till döden.

Den Svenska, fackliga Plattform Iran stödjer de strejkande lastbilsägarnas och förarnas berättigade krav och anser att arbetarnas rätt till protester och bildande av egna föreningar och rätten att strejka är internationellt erkända grundläggande rättigheter

Den Svenska fackliga Plattform Iran fördömer säkerhetstjänstens och de rättsliga myndigheters agerande mot de strejkande lastbilsförarna och lastbilägarna och kräver deras omedelbara och ovillkorliga frigivning.

Svenska facklig Plattform Iran
Oktober 2018