Avtal klart Hyrverk

Publicerat 28 sep 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikensarbetsgivareförbund (BA) har tecknat ett nytt Hyrverksavtal.

Avtalet gäller från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025. Lönerevision sker den 1 juni 2023 och 1 juni 2024.

Hur höjs lönerna?

Från 1 juni 2023 höjs månadslönerna med 1 219 kronor. 1 juni 2024 höjs månadslönerna med 1 021 kr. Höjningen innebär en löneökning med 8,09 procent fördelat på hela avtalsperioden.

Ob-ersättningar höjs enligt en partsöverenskommelse som ger 8,26 procent under avtalsperioden. Övriga ersättningar och tillägg höjs med 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.

Övrigt

En ny förhandlingsordning införs som ska tillämpas vid förhandlingar, vilka begärs lokalt från och med den 1 november 2023. Förhandlingar som begärts lokalt dessförinnan tillämpas enligt tidigare förhandlingsordning.