Transport står utanför LOs siffersättning

Publicerat 07 dec 2022

Transports förbundsstyrelse har beslutat att ställa sig utanför den siffersatta delen av LO-samordningen i avtalsrörelsen.

Beslutet togs enhälligt med motiveringen att det förväntade förhandlingsutfallet, med kravet på 4,4 procent, sannolikt kommer att bli för lågt.

Utöver detta anser förbundet att kravet borde ha innehållet en retroaktiv kompensation för de sju månaders prolongeringen som den förra avtalsrörelsen resulterade i.