Transport överklagar till Högsta domstolen

Publicerat 21 dec 2022

Svenska Transportarbetareförbundets förbundsstyrelse har beslutat att överklaga hovrättens dom, gällande uteslutning av en medlem som aktivt företräder Sverigedemokraterna, till Högsta domstolen.

Den 8 december föll domen där Svea hovrätt ogiltigförklarade Transports uteslutning av en medlem som aktivt företräder Sverigedemokraterna. Transport anser att hovrätten inte har tagit hänsyn till att det saknas rättsligt stöd för att inskränka fackföreningars självbestämmande.

– Transport överklagar till Högsta domstolen eftersom målet handlar om vår förenings självbestämmande. Det är oerhört viktigt för oss och hela fackföreningsrörelsen i stort, säger Lars Mikaelsson, förbundssekreterare i Transport.

Senast som Högsta domstolen prövade en uteslutning ur ett fackförbund var på 1940-talet. Mycket har hänt sedan dess, både i samhället och i rättsutvecklingen. Hovrätten har till exempel inte tagit tillräcklig hänsyn till mål i Europadomstolen gällande uteslutningar i fackförbund.

– Om hovrättens dom vinner laga kraft kränks våra medlemmars föreningsfrihet och vi anser att domen måste överprövas i högre instans, säger Lars Mikaelsson.

Transport överklagar nu till Högsta domstolen och söker därmed prövningstillstånd.

 

Läs mer

Frågor och svar

Oroväckande dom