Uttalande, Haft Tappe

Arbetarna på Sockerrörsfabriken i Haftappe demonstrerar mot att de inte har fått lön på många månader, mot privatisering av de fungerande statliga fabrikerna och industrin samt mot den utbredda korruptionen. På plakaten står: ” Vi arbetate i Haftappe är hungriga “ ” Vi arbetarna i Haftappe ropar och säger att våra familjer behöver pengar för sin försörjning “
Publicerat

Uttalandet har skickats till:

Leader of the Islamic Republic of Iran Ayatollah Sayed Ali Khamenei

President Hassan Rouhani

Head of the Judiciary ,Ayatollah Sadegh Amoli Larijani

Ayatollah Sadegh Larijani

General prosecutor Mohsen Eje´i
The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Sweden,

Iran Justice minister Seyd Ali reza Avaei

Sveriges utrikesminister Margot Wallström

ITUC Sharan

Amnesty International ami.hedenborg@amnesty.se

The UN Special Rapporteur for Iran Javaid Rehman


Sluta med förföljelser, trakasserier och tortyr mot iranska fackliga aktivister

Den svenska Landsorganisationen LO och Svenska Transportarbetareförbundet har under de senaste åren noga följt arbetarnas kamp för bildandet av fria och obundna fackliga organisationer och protester mot obetalda löner samt åsidosättande av grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter i Iran. Vi har vid många tillfällen framfört kritik och fördömt makthavarna i Iran för förföljelser, trakasserier, fängslande och tortyr av fackliga aktivister.

Varje protest och strejk betraktas som ett hot och som konspiration mot landets säkerhet. Det kallas uppvigling och hot mot den allmänna ordningen och bemöts med brutalt våld och genom tveksamma rättegångar till långa fängelsestraff.

Vi har under den senaste tiden fått information om nattliga arresteringar och husrannsakan hos arbetaraktivisternas vid Sockerfabriken Haft Tape och stålverket ” National Steel Industrial Group” i staden Ahwaz. Vi har dessutom fått kännedom om att dessa arbetaraktivister blev brutal torterad under tiden i häktet.

Arresteringarna och användandet av tortyr mot Haft Tape sockerrörsarbetarna Esmail Bakhshi och Ali Nejati samt studenten Sepideh Ghalian har väckt stora protester både i Iran och internationellt.

Det bör påpekas att både Sockerrörsarbetaraktivisten Esmail Bakhshi och Sepideh Ghalian har efter sina tillfälliga frigivning offentligt berättat om hur de utsattes för brutal tortyr och krävde om svar om vem som bär ansvaret för denna brutala behandling som de har blivit utsatt för. Den 20 januari blev både Esmail Bakhshi och Sepideh Ghalian åter arresterad och fördes till okänd fängelse.

Det bör påpekas att arbetarnas protester handlade bl.a. om många månaders obetalda löner för utfört arbete, protester mot korruption och privatisering av dessa fabriker.

Den våg av attacker och arrestering av arbetarnas fackliga ledarna slutade inte med arresteringar av stål- och sockerrörsarbetarnas ledarna utan den fortsätter. Den 29 januari arresterades Jafar Ezimzadeh ledare och Parvin Mohammadi vice ordförande i Iranska Arbetarnas Fria Fackliga Organisationen

Vi ställer oss frågan om det inte är varje regerings plikt och ansvar att stödja och svara på dessa arbetarnas rättmätiga krav?

Är det inte varje lands rättsliga myndigheters ansvar att ta emot framförda klagomål och ställa de ansvariga inför rätta och se till att medborgarnas och arbetarnas åsidosatta rättigheter tillgodoses?

Vi upplever att de rättsliga myndigheterna i Iran inte verkar tillämpa sina grundläggande lagliga skyldigheter, utan straffar, fängslar och torterar de protesterande arbetarna!

Vi protestera mot, och fördömer dessa behandlingar mot de fria och obundna fackliga aktivister och anser att myndigheternas agerande är ett brott mot de grundläggande och erkända internationella konventioner bl.a. ILOs som Iran förpliktas att implementera och respektera .

Mot denna bakgrund kräver vi ett omedelbart slut på detta agerande och denna behandling av arbetarnas rättmätiga krav och vädjar till att låta arbetarnas klagomål tas upp i en rättvis och offentlig rättgång i närvaro av deras försvarsadvokater.

Vi kommer att, i samarbete med International Labour Organisation ILO och Internationella Trade Unionens Confederation ITUC, vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de iranska arbetarnas fackliga och mänskliga rättigheter respekteras och garanteras.

Vi kräver:

  • ovillkorlig och omedelbart frigivning av alla fackliga fångar bl.a. Esmail Bakhshi, Ali Nejati , Jafar Azimzadeh, Parvin Mohammadi samt Sepideh Ghalian
  • ett stopp på fortsatta trakasserier och tortyr av fackliga aktivister
  • ett slut på att hävda att arbetaraktivisternas protester är ett hot mot landets säkerhet
  • att de fria och obundna fackliga organisationerna skall erkännas som arbetarnas lagliga och legitima företrädare

 

Fackliga Plattform – Iran

Stockholm 6 Februari 2019

Landsorganisation i Sverige, LO

Transportarbetareförbundet I Sverige

Svenska Kommunalarbetareförbundet

IF Metall

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO