Länge har politiken svikit arbetstagarna

Publicerat 15 aug 2022

VAL 2022 | Kommer jag hem i dag? Får jag lön nästa månad? Får jag behålla mitt arbete? Kan jag skadas i dag? Hinner jag med mitt arbete?

Stress, dåliga arbetsvillkor och otrygghet är några ord som beskriver våra medlemmars vardag i deras arbetsliv.

Länge har politiken svikit arbetstagarna med försämringar inom arbetsmiljön.

Kommer jag hem i dag? Får jag lön nästa månad? Får jag behålla mitt arbete? Kan jag skadas i dag? Hinner jag med mitt arbete?

Vanliga frågor som lastbilschauffören, väktaren, taxiföraren, renhållningsarbetaren, mackpersonalen, matbudet och många fler ställer sig.

Arbetsmiljöarbetet prioriteras oftast bort för att det inte gynnar arbetsgivarnas ekonomi.

Vilka konsekvenser skapar då brister eller obefintlig verksamhet i arbetsmiljöarbete? 44 människor miste livet under arbetstid i Sverige förra året – statistik från Arbetsmiljöverket och Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljöbrott.

För Transport är det en självklarhet att ingen ska behöva skadas eller dö på eller av sitt arbete. För att uppnå en nollvision mot arbetsmiljöolyckor vill vi se politiska insatser så som exempel:

• Ett utökat straffrättsligt skydd för vår bevakningspersonal.

• Krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar.

• Säkrare och bättre arbetsrutiner och processer på terminal och lager.

• Att man motverkar arbetslivskriminalitet som ofta förekommer bland annat på transportsektorn.

• Fler trafikpoliser och mer resurser till berörda myndigheter såsom Tullverket och Skatteverket.

Våra medlemmar är stolta över sina yrken och gör allt de kan för att uppnå nivåerna av service, tillgänglighet och flexibilitet medan deras uppgifter blir fler samt att deras tillvaro oftast blir sämre.

Vi vill se fler aktiva medlemmar ta sig an fackliga uppdrag.

Kräv kollektivavtal om din arbetsgivare inte har det.

Vi vill tydliggöra att det skiljer sig stort mellan partierna om hur man ska eller inte ska arbeta med arbetsmiljöfrågor mellan arbetsmarknadens parter.

 

Gör din röst hörd den 11 september.

Manuel Gomez
Ordförande
Svenska Transportarbetareförbundet AVD 25

 

Läs artikeln i Hallandsposten