Delta i undersökning om ditt arbete

Publicerat 02 nov 2023

För att vi på Transport tillsammans ska kunna förbättra arbetsmarknaden behöver vi få bättre insyn i hur du har det på jobbet. Därför ger vi under november månad medlemmar möjlighet att delta i en enkätundersökning. Svaren är viktiga eftersom de hjälper till att öka kunskapen om hur det är att jobba i just din bransch!

Enkäten kommer gå till drygt 10 000 slumpvalt utvalda medlemmar, som får möjlighet att lyfta fram hur frågor kring ny teknik, kontrollåtgärder och arbetsmiljö upplevs på arbetsplatsen. Enkäten bidrar till viktig kunskap om vilka frågor som behöver prioriteras i det fackliga arbetet så att vi tillsammans kan kämpa för att förbättra villkoren.

Var med och påverka

Ta därför chansen att svara på enkäten om du blir utvald. Du är självklart helt anonym och svaren kommer bara att redovisas i procentsatser för större grupper.

Frågor?

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta utredare Jenny Wrangborg på: jenny.wrangborg@transport.se