Om oss

Snabbfakta om Svenska Transportarbetareförbundet

  • Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO.
  • Förbundet bildades 1897 och har cirka 57 000 medlemmar.
  • Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen.
  • Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet.
  • Dessutom ska förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati.
  • För oss är det viktigt att finnas där våra medlemmar finns. Därför har vi 25 lokalavdelningar runt om i landet dit du kan vända dig för att prata om fackliga frågor och situationen på din arbetsplats.

Välkommen till Transport!