Avtal klart inom taxi - strejk och blockad dras tillbaka

Publicerat 30 aug 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för taxiförare. Den varslade strejken och blockaden dras därmed tillbaka.

Det nya Taxiavtalet-förare innehåller stabila lönehöjningar både för tariff- och procentlöner, vilket Transport krävt. För att premiera erfarenhet införs ett extra steg i lönetariffsystemet för de som arbetat minst fyra år i yrket. Höjningen för dem med fyra år i yrket blir 1 300 kronor år ett och 1 080 kronor år två, vilket motsvarar 9,06 procent fördelat på hela avtalsperioden.

Den nya garantilönen för de med procentlön höjs till 22 337 kronor år ett och 23 337 kronor år två, vilket motsvarar 10,58 procent fördelat på hela avtalsperioden. Den nya garantilönen kommer att gälla i hela landet.

- Antal år i yrket kommer nu att löna sig mer. Vi har fått in ett extra steg i tariffsystemet vilket är bra och viktigt för branschen. Även garantilönen för de med procentlön höjs i enlighet med vad vi ville, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Avtalet löper under 26 månader och gäller mellan 1 juli 2023 till 31 augusti 2025.

Därtill tillsätts olika arbetsgrupper. En grupp ska se över hur branschstatistiken ser ut och hur den bör användas i framtiden. En annan grupp ska se över framtidens taxi där målsättningen är att hitta lösningar till branschens utmaningar, till exempel ska förslag tas fram för att främja god arbetsmiljö och motverka osund konkurrens.

I samband med överenskommelsen om det nya avtalet dras den varslade strejken och blockaden tillbaka.

Hur höjs lönerna?

Garantilönen för de med procentlön blir:

Den nya garantilönen blir 22 337 kronor/mån from 1 juli 2023 samt 23 337 kronor/mån from 1 augusti 2024. Detta motsvarar 134,24 kronor per inloggad/arbetad timme år ett och 140,25 kronor per inloggad/arbetad timme år två.

Garantilönen blir nu densamma i hela landet (tidigare har det funnits två olika garantilöner, en för Stockholm och en för övriga landet).

 

Tarifflönerna höjs enligt:

Biträden:
850 kronor per månad from 1 juli 2023.
850 kronor per månad from 1 augusti 2024.

Begynnelselön förare:
850 kronor per månad from 1 juli 2023.
875 kronor per månad from 1 augusti 2024.

Förare efter två år i yrket:
1 100 kronor per månad from 1 juli 2023.
950 kronor per månad from 1 augusti 2024.

Förare efter fyra år i yrket (nytt tariffsteg):
1 300 kronor per månad from 1 juli 2023.
1 080 kronor per månad from 1 augusti 2024.