Transport backar IF Metall

Publicerat

Svenska Transportarbetareförbundet har lagt sympatiåtgärder till stöd åt IF Metall för att få Tesla att teckna kollektivavtal i Sverige. Våra sympatiåtgärder innefattar blockad i svenska hamnar mot Teslabilar samt blockad mot avfallshantering vid Teslas verkstäder.

Transports sympatiåtgärder har lagts efter önskemål om stöd från IF Metall, för att sätta ytterligare press på Tesla att teckna kollektivavtal. Våra åtgärder är inga strejker utan blockader, vilket innebär att övrigt arbete som inte satts i blockad fortsätter precis som vanligt.

Transportfacken i Danmark, Norge och Finland har också lagt sympatiåtgärder till stöd för IF Metall, detta efter uppmaning och dialog från Svenska Transportarbetareförbundet.

Se nedan var, när och vad sympatiåtgärderna innebär.

English

Read about the Tesla conflict in English