Transport backar IF Metall

Publicerat

Svenska Transportarbetareförbundet har lagt blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i Sveriges samtliga hamnar. Bakgrunden är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Svenska Transportarbetareförbundet har lagt sympatiåtgärder till stöd åt IF Metall för att få Tesla att teckna kollektivavtal i Sverige. Transports sympati innebär blockad mot all lossning och lastning av Tesla-bilar i Sveriges hamnar.

När?

Den första blockaden bröt ut den 7 november klockan 12.00 och då i fyra svenska hamnar. Den 17 november klockan 12.00 gäller Tesla-blockaden i Sveriges alla hamnar.

Var?

Se lista på vilka hamnar som berörs.

Vad innebär blockaden?

Sympatiåtgärden innebär att lossning och lastning av Tesla-bilar sätts i blockad, övrigt arbete pågår som vanligt i hamnarna. Sympatiåtgärden gäller till dess att annat meddelas eller att ett kollektivavtal tecknats mellan IF Metall och TM Sweden AB, Tesla.

Senaste nytt

30 november 2023: Europeiska Transportfederationen (ETF) ställer sig bakom Teslakonflikten

17 november 2023: Blockad mot hantering av Tesla-bilar i alla Sveriges hamnar.

15 november 2023: Nordiska Transportfederationen (NTF) ställer sig bakom Teslakonflikten.

Transport berättar i media

TV4 Efter Fem, 17 november 2023.

 

SVT Morgonstudion, 8 november 2023.

 

Sweden's Tesla Blockade is Spreading (Wired, 16 November 2023)

Utökad blockad mot Tesla i alla hamnar (SR, 7 november 2023)

Följ med på blockaden mot Tesla (SVT, 7 november 2023)

Workers in Sweden Will Expand Strike Against Tesla (New York Times, 7 November 2023)

Hör Tommy Wreeth berätta om sympatiåtgärden (SR, 27 oktober 2023)

English

Read about the Tesla conflict in English


Frågor och svar

Varför lägger Transport sympatiåtgärder för IF Metall?

För att stödja IF Metall i att få till ett kollektivavtal med Tesla i Sverige. IF Metall har bett om Transports stöd och då är det en självklarhet för oss att stödja dem och stå bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Varför är detta viktigt för Transport?

I Sverige och på svensk arbetsmarknad har vi kollektivavtal. Kollektivavtal är ryggraden i den svenska arbetsmarknadsmodellen, en modell som bygger på att parterna (fack och arbetsgivare) förhandlar fram kollektivavtal. Kollektivavtalen reglerar arbetsvillkor och löner. I Sverige regleras inte lön och villkor i lagar.

Konflikten mellan IF Metall och TM Sweden AB (Tesla Sverige) handlar om tecknandet av kollektivavtal utifrån den svenska arbetsmarknadsmodellen. När IF Metall ber om Transports stöd är det både viktigt och självklart att vi hjälper till – för att stå upp för kollektivavtalet och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Hur påverkas Transports medlemmar?

Sympatiåtgärden innebär blockad mot all lossning och lastning av Tesla-bilar. Det innebär att alla anställda i Sveriges hamnar inte ska lossa eller lasta av Tesla-bilar som kommer till hamnen. Blockaden gäller enbart lossning och lastning av Tesla-bilar. Övrigt arbete i hamnen påverkas inte.

När bryter sympatiåtgärden ut och vilka arbetsplatser berörs?

Första blockaden bröt ut den 7 november klockan 12.00 i fyra svenska hamnar. Den 17 november klockan 12.00 utökas blockaden till att gälla i alla Sveriges hamnar. 

Se lista på alla hamnar här.

Sympatiåtgärden gäller till dess att annat meddelas eller att ett kollektivavtal tecknats mellan IF Metall och TM Sweden AB, Tesla.

Hur ser Transport på att Tesla hittar andra sätt för att få in bilar i landet? Är sympatiåtgärden meningslös?

Det är så klart väntat. Vår sympatiåtgärd är kraftfull och i högsta grad meningsfull, eftersom Tesla tvingas att planera om och anpassa sig efter Transports agerande. Vi hade inte utformat blockaden på det sätt vi gjort om vi inte visste att det skulle få effekt och försvåra för Tesla. Transport har givetvis förberett ytterligare motåtgärder och följer utvecklingen hela tiden.

Vad är bakgrund till konflikten?

IF Metall har i flera års tid försökt att teckna kollektivavtal med Tesla i Sverige. Tesla har sagt nej, trots att kollektivavtal är en del av den svenska arbetsmarknadsmodellen. IF Metall har därför varslat om konflikt. För att sätta ytterligare press mot Tesla, om att teckna kollektivavtal för de svenska Tesla-anställda, har IF Metall begärt sympatiåtgärder från Svenska Transportarbetareförbundet.

Mer information om konflikten mellan IF Metall och Tesla finns på IF Metalls hemsida.