Avtal klart Miljöarbetareavtalet

Publicerat 09 maj 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund har kommit överens om ett nytt Miljöarbetareavtal. Avtalet innehåller löneökningar upp till 8,58 procent fördelat på två år.

Avtalsperioden är två år och gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2025. Löneökningar görs genom höjning av tarifflöner. Lönerna höjs upp till 8,58 procent för hela avtalsperioden och är också den ökning som en klar majoritet av Transports medlemmar får.

– Vi har återigen ordnat stabila löneökningar till medlemmarna i Transport. En klar majoritet får löneökningar med 8,58 procent fördelat på två år och det är minst sagt acceptabelt. Därtill är det positivt att chaufförerna inom miljö får löneökningar i nivå med chaufförerna som går under Transportavtalet, säger Tommy Wreeth, förbundsordförande i Transportarbetareförbundet.

Första året höjs lönerna mellan 1 131 och 1 401 kronor per månad. Andra året är höjningen mellan 853 och 1 131 kronor per månad. Alla anställda garanteras 100 procent av ökningen eftersom avtalet har lönetariffer utan lokal fördelning. Höjningen varierar beroende på vilken lönetariff du tillhör sett till antal år i branschen.

Det tillsätts även en arbetsgrupp med representanter från båda parter som ska se över framtida pensionsinsättningar.

Miljöarbetareavtalet omfattar cirka 5 600 anställda inom miljö- och renhållningsverksamheter.