Arbetsgivarens ensidiga byte av kollektivavtal kostar 10 miljoner

Publicerat

Svenska Transportarbetareförbundet väckte hösten 2020 talan i tre mål i Arbetsdomstolen mot Gate Gourmet Sweden AB. Förbundet hävdade att bolaget hade gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning och turordningsbrott när bolaget i samband med en omorganisation ensidigt bytte kollektivavtal och därefter sade upp ett stort antal av förbundets medlemmar. Huvudförhandling i målen var planerad till den 9 – 11 november 2021. Parterna har nu träffat en överenskommelse om förlikning. Överenskommelsen innebär att de 62 medlemmar som förbundet företräder får dela på 10 miljoner kronor.

Arbetsdomstolens mål A 126/20, A 127/20 och A 135/20.

– Det här visar på värdet av det fackliga medlemskapet och styrkan hos Svenska Transportarbetareförbundet. Jag är oerhört stolt över det arbete som förbundets förhandlare P-O Norgren och Johan Einarsson lagt ner i detta ärende tillsammans med LO-TCO Rättskydd, säger Transports ordförande Tommy Wreeth.

Ombud för förbundet i tvisten var LO-TCO Rättskydd genom förbundsjuristerna Marie Nordström och Annett Olofsson.

 

Frågor gällande detta pressmeddelande hänvisas till Transports presstjänst:

Telefon 010-480 33 70
Mail: press@transport.se