Almegas invändning hanteras som dispens

Publicerat 22 jun 2023

Almega Säkerhetsföretagen har gjort en varselinvändning mot Transports varsel om strejk på Ringhals Kärnkraftverk. Vi är nu överens med motparten att hantera varselinvändningen som en dispensansökan.

Transport menar att Almega Säkerhetsföretagen inte via en varselinvändning ensidigt själv kan bestämma vad som är samhällsfarlig verksamhet och beordra skyddsarbete. De kan, i vanlig ordning vid ett varsel, göra en dispensansökan.

Transport och Almega Säkerhetsföretagen har enats om att hantera varselinvändningen, gällande varslet om strejk på Ringhals Kärnkraftverk, som en dispensansökan.

- Hela anledningen till att vi tagit ut yrkesgruppen på bland annat Ringhals är för att påvisa vikten, samhällsnyttan och ansvaret som de har. Äntligen har arbetsgivarna bekräftat och förstått betydelsen av våra medlemmars arbete, säger Tommy Wreeth, förbundsordförande i Transport.

Om dispensen

Transports överenskommelse om dispens med Säkerhetsföretagen innebär att du som jobbar på Ringhals ska utgå från att delta i strejken, om du är berörd av den. Om arbetsgivaren däremot skriftligen beordrar dig att utföra skyddsarbete, ska du i stället arbeta. Ordern ska vara utfärdad av en chef/tjänsteman.

Dispensen gäller endast varsel 2 om strejk och inte varsel 1 om blockad. Dispensen gäller tillfälligt och som längst till och med 18 juli 2023.

Läs dispensen i sin helhet här.

Läs mer om konflikten inom bevakning här.