Avtal klara inom flygsektorn

Publicerat 11 okt 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Flygbranschen är överens om nya kollektivavtal inom flygbranschen. Avtalen gäller för arbetstagare på civilflygområdet och fraktflygområdet samt flygteknisk underhållspersonal på civilflygområdet.

Avtalen gäller från och med 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025. Samtliga tre avtal innehåller bra löneökningar på de anställdas utgående löner. Lönehöjningarna gäller retroaktivt från och med 1 oktober 2023.

- Även på avtalen inom flygsektorn har vi lyckats få ut mervärden till våra medlemmar, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Riksavtalet för arbetstagare på civilflygområdet

Majoriteten av Transports medlemmar får en höjning mellan 2 169 och 2 482 kronor per månad, vilket motsvarar mellan 8 och 9,2 procent fördelat på avtalsperioden. Höjningen varierar beroende på hur många års erfarenhet du har.

Ett helt nytt lönesystem införs som på sikt kommer göra det möjligt att anpassa löner lokalt på arbetsplatserna. Tarifflöner byts till ett minimilönsystem med pottfördelning.

- Jag är mest nöjd över att vi har fått till ett nytt modernt lönesystem. I sju års tid har vi kämpat för att byta ut ett föråldrat lönesystem från 1940-talet till ett modernt. Fördelen med det nya är att vi på sikt kommer kunna arbeta med löner på ett bättre sätt lokalt. Sedan har vi förhandlat fram ett rejält dask med stålar i plånboken för majoriteten av våra medlemmar. Utöver lönesystemet har vi renodlat tjänsten Loadmaster till en singel- och dubbelkompetens och det innebär att mer pengar kommer ges för dessa tillägg, säger Petri Perälä, ombudsman på Transport.

Riksavtalet för flygteknisk underhållspersonal på civilflygsområdet

Lönerna höjs mellan 1 712 och 2 523 kronor per månad fördelat på avtalsperioden. Grundlöneökningarna varierar beroende på vilken tariff du tillhör. Merparten får en höjning med 8,65 procent fördelat på perioden. Löneökningarna görs genom höjning av tariffer samt på utgående lön i form av höjning för olika tillägg.

- Vi har fått igenom två viktiga delar: bra löneökningar till våra medlemmar och en arbetsgrupp som ska se över framtidens lönebilaga och ett lärlingssystem som ska ingå i avtalet. Lönehöjningarna innebär att yrkeserfarenhet och kompetens kommer att löna sig mer. Det är bra och viktigt för branschen eftersom fler kommer vilja att stanna kvar i yrket. På så sätt blir också yrket attraktivare att söka sig till, säger Johan Einarsson, ombudsman på Transport.

Riksavtalet för arbetstagare på fraktflygområdet

På fraktflygområdet höjs de utgående lönerna med 7,4 procent fördelat på avtalsperioden.

- Även för arbetstagarna på fraktflygområdet har vi lyckats nå stabila ökningar på utgående löner. Det är ett mindre avtal med en hel del lokala tillägg som gynnas av höjningar på utgående lön. Vi har nått ett stadigt avtal för medlemmarna i Transport, säger Anders Gustafsson, ombudsman på Transport.