Transport är kritiska till förslaget om att göra undantag från körkortslagen

Publicerat 03 jun 2024

Transport har svarat på regeringens och Transportstyrelsens förslag om att utforma en försöksverksamhet där företag kan ansöka om undantag från körkortslagen.

Förslaget innebär

Förslaget innebär att de som inte har C-körkort, men som har B-körkort och har haft det i två år, ska få köra fordon som väger mer än 3 500 kg och som drivs med alternativa bränslen men som inte överstiger 4 250 kg. Därtill föreslår myndigheten undantag från kör- och vilotidsreglerna.

Transport är djupt kritiska

Transport är djupt kritiska till förslaget och tycker att försöksverksamheten inte ska genomföras alls. Förslaget bidrar inte till de transportpolitiska målen. Detta bjuder i stället in till lönedumpning, lägre löner för personer som kör tyngre fordon, lägre kompetens och ökad trafikfara för allmänheten.

Transport tycker det är förkastligt att regeringen enbart valt att lyssna på arbetsgivarna i denna fråga, vilka vill kunna anställa billig och outbildad arbetskraft för att sänka kostnaderna.

De arbetsgivare som värdesätter kompetens och utbildad personal kommer se en snedvriden konkurrens och därmed tvingas till anpassning. I dag har duktiga företag och åkerier inte brist på chaufförer. De har kunnat rekrytera och bibehålla personal.

Hela branschen kommer att påverkas negativt

Lösningen är enligt Transport inte att skapa kryphål så att arbetsgivare kan anställa mindre utbildad personal. Lösningen är att öka yrkets attraktionskraft genom att fler C1 och C2-förare utbildas samt att faktiskt erbjuda dem utbildningar. Att tumma på säkerhet och utbildning för att kapa kostnader för företagen är därför inte rätt väg att gå. Hela branschen kommer att påverkas negativt och fler kommer att välja bort yrket.

Behövs i stället satsningar

Fler personer behövs till lastbilschaufförsyrket. Men fler kommer det inte att bli genom att sänka kraven. Branschen behöver tvärtom bli än mer attraktiv där personer vill jobba och stanna kvar. Svensk konkurrenskraft bibehålls inte genom att sänka kompetenskraven. Utan det görs genom satsningar på utbildning, kompetens, grön omställning och självklart på bra jobb med stabila arbetsvillkor för alla.

Remissvaret i sin helhet

Se vårt remissvar här: Remissvar från Transport