Avtal klart på Samhall

Publicerat 28 sep 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och övriga förbund som tillämpar kollektivavtalet för Samhall är överens med Fremia om ett nytt riksavtal.

Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2025.​

Hur höjs lönerna?

Grundlönen för de med månadslön höjs år ett med 1 020 kronor och månadslönen blir därmed 23 912 kronor. År två är höjningen 931 kronor och månadslönen blir därmed 24 843 kronor.

Arbetsuppgiftstillägg 1 höjs med 330 kronor och blir därmed 1 205 kronor.

Övriga tillägg höjs med 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.

Övrigt

I övrigt blir det möjligt att gå i deltidspension och outtagen arbetstidsförkortning kan sparas till deltidspensionspremien. Därtill kan permissioner ges för vård av anhörig som bor på annan adress, vilket tidigare inte varit möjligt. Även arbetsmiljöansvar skrivs in i avtalet.