Kongresshälsning från Teheran och dess förorters Bussförarnas fackliga organisation – Syndica Vahed

Publicerat

Till den Svenska Transportarbetareförbundet 35:e kongress

Bästa vänner och arbetarkollegor

Vänligen acceptera våra hälsningar och solidaritetsbudskap från oss i Teheran och dess förorters Bussförarnas fackliga organisation till den Svenska Transportarbetareförbundet 35:e kongress. Vi önskar ER framgång och till viktiga landvinningar för svenska transportare och arbetarrörelsen i stort.

Vi är medvetna och uppskattar Svenska transportarbetareförbundets kontinuerliga insatser och stöd till iranska arbetares och lärares kamp, särskild i de internationella arbetar forumen. Vi vill använda detta tillfälle och vädjar till den Svenska Transportarbetareförbundets 35:e kongress om att fortsätta med sitt fackliga stöd och solidaritet med arbetarnas och oberoende arbetarorganisationer i Iran, inklusive facket för arbetare i Syndica Vahed. Arbetare i vårt land tvingas att kämpa mot stora hinder och problem för att bygga oberoende fackliga organisationer i syfte att kunna kollektivt försvara sina rättigheter. Arbetarna trakasseras ständigt av säkerhetstjänsts-organisationer, förtrycks, förföljs, arresteras och döms till långa fängelsestraff. Men trots alla dessa begränsningar och klassförtryck som tillämpas av kapitalet med stöd av dess regeringar, fortsätter vår rättmätiga fackliga kamp.

I Iran tilltar och upphöjs arbetarnas kampvilja till som stål, olja, tillverkningsindustrier såsom AzarAb, Hepco självorganisering fortsätter hos: bussförare i Teheran och dess förorter, kulturarbetare och lärare, arbetare inom storindustrier, sockerindustrier, kommunalarbetare och andra arbetarsektorer och även hos pensionärer över hela landet trots aktiva och strikta polis- och säkerhetstjänstkontroller. Samtidigt har de internationella stödinsatser hjälpt till att föra den iranska arbetarrörelsen ur en global isolering och bildat ett nätverk av försvarsstödjande åtgärder för att väcka uppmärksamhet för de iranska arbetare, särskild för de fängslade arbetaraktivister och lärare i den internationella arenan.

Önskar Er Lycka till

Teherans och dess förorters Bussförarnas fackliga organisation (Syndica Vahed)