Brist på lastbilsförare

Publicerat 23 aug 2022

Behovet av nya lastbilsförare ökar. Enligt TYA behövs 50 000 nya lastbilsförare inom tio år.

41 procent av åkerierna behöver nyanställda. I siffror innebär det 6 400 förare inom ett år samt 50 000 nya lastbilsförare de kommande tio åren. Det visar TYAs nya rapport Trendindikatorn.

De företag som är mest benägna att anställa finns i Sveriges sydvästra och sydöstra regioner (Västra Götaland, Halland, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Kalmar).

Behövs fler utbildningsplatser

55 procent av företagen upplever problem med att rekrytera nya förare. Främst är det svårt att hitta förare med rätt utbildning och yrkeserfarenhet. Detta trots att ett stort intresse finns för yrket. Problemet är att det finns för få utbildningsplatser samt insatser från Arbetsförmedlingen.

Läs mer och ta del av rapporten här.