Avtal klart för Gummiverkstadsavtal

Publicerat 01 jun 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund har kommit överens om ett nytt Gummiverkstadsavtal. Lönerna höjs med upp till 8,83 procent fördelat på två år.

Avtalsperioden är två år och gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2025. Löneökningar görs genom höjning av tarifflöner. Från den 1 april höjs lönerna mellan 765 kronor och 1 400 kronor per månad för arbetstagare som fyllt 18 år. År två höjs lönerna mellan 748 kronor och 1 206 kronor per månad för arbetstagare som fyllt 18 år.

Höjningen varierar beroende vilken lönetariff du tillhör sett till antal år i yrket. Alla anställda garanteras 100 procent av ökningen per tariff då avtalet har lönetariffer utan lokal fördelning.

Lönehöjningen gäller från 1 april 2023 och kommer att betalas ut retroaktivt.

En preliminär överenskommelse har träffats gällande ändrade regler för ordinarie arbetstid, införande av ett särskilt tillägg, höjd semesterlön samt tillsättande av vissa arbetsgrupper.

Gummiverkstadsavtalet omfattar cirka 1 600 anställda på gummiverkstäder.