Avtal klart Bemanningsavtalet

Publicerat 17 maj 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Kompetensföretagen har kommit överens om ett nytt Bemanningsavtal.

Avtalsperioden är två år och gäller från 1 maj 2023 till 30 april 2025. Löneökningar görs genom höjning av garantilönen, det vill säga den lön som du får när du inte är bokad hos ett kundföretag.

Första året höjs garantilönen med 7,76 kronor per timme eller med 1 350 kronor per månad för heltidsanställda. Andra året höjs garantilönen med 4,12 kronor per timme eller med 717 kronor per månad för heltidsanställda.

Som bemanningsanställd får du även högre lön när du jobbar hos ett kundföretag. Hur lönen höjs då regleras i kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen som du är bokad på.

Därtill tillsätts en arbetsgrupp med representanter från båda parter som ska se över arbetsmiljöansvaret inom bemanningsbranschen.