Förtydligande varsel

Publicerat 18 dec 2023

Transport har lagt ett förtydligande varsel till arbetsgivarorganisationen Biltrafikens Arbetsgivareförbund gällande blockad mot avfallshantering på Teslas verkstäder. Det innebär att blockaden mot avfallshantering på Teslas verkstäder startar den 29 december 2023 klockan 06.00, för de som omfattas av kollektivavtalet Miljöarbetareavtalet och Transportavtalet.

Bakgrunden till att Transport lagt ett nytt förtydligande varsel är för att arbetsgivarorganisationen Biltrafikens Arbetsgivareförbund skickat en varselinvändning. Transport har då hanterat invändningen och dragit tillbaka det första varsel och sedan skickat ett nytt.

Detta innebär att blockaden mot avfallshantering på Teslas verkstäder träder i kraft en 29 december klockan 06.00 för anställda som går under kollektivavtalet Miljöarbetareavtalet samt även Transportavtalet.

Blockaden för anställda som omfattas av Avtalet Vatten och Miljö, där Solona är arbetsgivareorganisation, startar också den 29 december.

Transports blockad mot avfallshantering på Teslas verkstäder startar därmed den 29 december 2023.

Har du frågor?

Som medlem är du välkommen att kontakta din lokala transportavdelning om du har frågor.


Läs mer om Teslakonflikten här.