Avtal klart för Flygtekniker med typcertifikat

Publicerat 06 nov 2023

Svenska Transportarbetareförbundet, Svensk Flygteknikerförening och Svenska Flygbranschen har tecknat ett nytt kollektivavtal för Flygtekniker med typcertifikat.

Avtalet löper under två år och gäller från och med 1 november 2023. Avtalets utgående löner, det vill säga samtliga lönedelar, höjs med 4,1% år ett och med 3,3% år två. Parterna är även överens om att starta upp en arbetsgrupp som förutsättningslöst ska se över nuvarande lönestruktur och undersöka möjligheten till annat lönesystem.

En viktig del i överenskommelsen är höjningen av de utgående lönerna, eftersom att det finns mycket lokala avtal förutom tarifferna som finns i avtalet, säger Peter Winstén, Transports avtalssekreterare.