Allt hårdare domar för fackliga, politiska och människorättsaktivister i Iran

Publicerat

Första maj firas och understryker arbetarrörelsens enighet och kamp mot orättvisor i samhället, för ökad jämställdhet, broderskap och internationell solidaritet.

På grund av översvämningar har årets första majfirande i Iran fått ytterligare en dimension. Städer, byar, jordbruksmark, vägar, skolor, daghem och industrianläggningar har förstörts. Orsaken till översvämningarnas katastrofala följder är skogsskövlingen, byggandet av dammar enbart för bevattning av privat jordbruksmark samt övertäckning av tidigare vattenkanaler för byggande av bostäder.

De omfattande översvämningarna har förstört såväl arbetsplatser som industrier och resulterat i att många arbetare blivit arbetslösa utan att kunna få ersättning av sina arbetsgivare. Facklig Plattform för Iran har i sitt senaste solidaritets uttalande framfört kravet till den iranska regimen om omedelbara åtgärder och ekonomisk kompensation till drabbade arbetare och deras familjer.

Makthavarna i Iran lägger stora ekonomiska summor på militär upprustning och sina paramilitära organisationer samt erbjuder frikostiga bidrag till Hamas, Jemen, Libanon och de Shiitiska krafterna i Syrien istället för att satsa på arbetarnas trygghet, pensionärerna samt investera i skolor och sjukvård för sin befolkning.

Dagliga protester och strejker mot den ökande arbetslösheten, den höga inflationen, korruptionen, maktmissbruket och mot den destruktiva privatiseringstrenden fortsätter i oförminskad omfattning. Protesterna möts av den iranska regimens trakasserier, hot och utomrättsliga fängslanden, tortyr och tillämplig av medeltida straff.

Här nämner vi några exempel på regimens desperata försök att tysta ned folkets krav på rätt till arbete, samhällelig trygghet och respekt för oliktänkande.